รายการ สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

ถ้อยคำในคำถามพ่วงประชามติ ที่ให้ในระยะ 5 ปีแรก นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรก ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต้องมาจากการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา... ได้นำมาซึ่งกระแสร้อน ว่า สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ มีสิทธิ์เสนอชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีคนนอกได้หรือไม่ ....
view:28


ทันทีที่ กรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลประชามติอย่างเป็นทางการ เมื่อ 10 ส.ค. 2559 ว่าร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นคำถามเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับฉันทามติจากประชน ...
view:29


สาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญ กับ 10 เรื่องที่ประชาชนควรรู้ ก่อนถึงวันออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม นี้...(ตอนที่8)รัฐธรรมนูญใหม่ กับ การปราบโกง และ การปฏิรูปไทยสู่อนาคต ติดตามได้กับ เส้นทางกฎหมาย
view:29


สาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญ กับ 10 เรื่องที่ประชาชนควรรู้ ก่อนถึงวันออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม นี้... (ตอนที่7)
view:42


สาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญ กับ 10 เรื่องที่ประชาชนควรรู้ ก่อนถึงวันออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม นี้... (ตอนที่6)
view:28


สาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญ กับ 10 เรื่องที่ประชาชนควรรู้ ก่อนถึงวันออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม นี้....(ตอนที่5)
view:28


สาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญ กับ 10 เรื่องที่ประชาชนควรรู้ ก่อนถึงวันออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม นี้... (ตอนที่4)
view:39


สาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญ กับ 10 เรื่องที่ประชาชนควรรู้ ก่อนถึงวันออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม นี้....(ตอนที่3)
view:33


สาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญ กับ 10 เรื่องที่ประชาชนควรรู้ ก่อนถึงวันออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม นี้... หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 10 ประการ (ตอนที่2)
view:86


สาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญ กับ 10 เรื่องที่ประชาชนควรรู้ ก่อนถึงวันออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม นี้....(ตอนที่1)
view:33


เห็นด้วยหรือไม่ รัฐสภาโหวตเลือกนายกฯ ช่วงเปลี่ยนผ่าน สู่การเดินหน้าปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ...คำถามพ่วงประชามติ ที่มากกว่าการตัดสิน รับ หรือ ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ...คำถามที่ได้คำตอบสะท้อนความในใจและความหวังของประชาชนถึงรัฐบาลในอนาคต
view:29


13.39 น. ของวันที่ 29 มี.ค.59 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้เปิดตัวร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 279 มาตรา อย่างเป็นทางการ โดยย้ำชัดว่าทุกบทบัญญัติที่มี เป็นไปเพื่อประโยชน์ชาติและประชาชน
view:35


  หน้า: 1 2 3 4


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา