รายการ สภากับประชาคมโลก ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

สภากับประชาคมโลก : AIPA and ASEAN : Partnership for Inclusive Change
view:210


สภากับประชาคมโลก : สนช.ประชุม APA ยกระดับความร่วมมือในการแก้ปัญหาทางสังคม และสร้างความเท่าเทียมทางเพศ
view:196


สภากับประชาคมโลก : สนช.ประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยการสาธารณสุขโลก ครั้งที่ 3 ที่ประเทศญี่ปุ่น เน้นย้ำความร่วมมือในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อและภัยธรรมชาติ
view:189


สภากับประชาคมโลก : สนช.ประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ 9 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สร้างความร่วมมือทางทะเล และการขจัดความขัดแย้งในภูมิภาค
view:180


สภากับประชาคมโลก : สนช.ประชุม AIFOCOM ครั้งที่ 13 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จัดทำร่างข้อมติในการนำไปสู่การลงนามร่วมประชาคมอาเซียนปลอดยาเสพติด
view:217


สภากับประชาคมโลก : ข้อมติที่ 409 สภาคองเกรส (H.Con.Res) เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 49 ฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี ในหลวง ร.9
view:173


สภากับประชาคมโลก : ASEAN-AIPA การดำเนินงานฝ่ายบริหาร-นิติบัญญัติในภูมิภาค บรรลุความร่วมมือในสามเสาหลัก
view:112


สภากับประชาคมโลก : รัฐสภาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มุ่งดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
view:150


สภากับประชาคมโลก : ASEAN Leaders Interface with AIPA Representatives at ASEAN SUMMIT 2017
view:195


สภากับประชาคมโลก : สนช. ประชุม IPUที่ 136 ณ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ มุ่งใช้กลไกรัฐสภาแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาค
view:180


สภากับประชาคมโลก : บทบาทและภารกิจของ สนช. ในองค์กรระหว่างประเทศ APA
view:205


Parliamentary Hearing ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา บรรลุเป้าหมายด้านมหาสมุทรตามกรอบของ UN
view:192


  หน้า: 1 2 3


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา