รายการ วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ประเด็น ถอดบทเรียนมาเลเซีย และปากีสถาน กับการคอร์รัปชัน
view:153


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประเด็น ปฏิรูปประเทศไทย : สังคมสวัสดิการ และการปฏิรูปเศรษฐกิจที่เน้นความเป็นธรรม
view:133


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ประเด็น ปฏิรูปบริหารจัดการน้ำ รับมือภัยพิบัติ ลดช่องว่างสังคม
view:128


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ประเด็น ปฏิรูประบบมาตรฐานความปลอดภัย เสริมแกร่งการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย
view:123


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ประเด็น "สตูลโมเดล" ต้นแบบนวัตกรรมการศึกษา ลดข้อจำกัดการบริหารการศึกษา
view:135


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ประเด็น ปฏิรูปสังคมสร้าง "ชุมชนเข้มแข็ง"
view:132


วาระ)ฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ประเด็น การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยโดยชุมชนท้องถิ่น
view:128


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ประเด็น ท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศไทย
view:140


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ประเด็น การปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิรูปประเทศ ตอนจบ
view:132


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประเด็น การปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิรูปประเทศ
view:125


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประเด็น ทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านสื่อฯ กับ กองทุนพัฒนาสื่อฯ และ กสทช.
view:157


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ประเด็น ความก้าวหน้าคณะปฏิรูปด้านสื่อฯ ของแผนปฏิรูปกรมประชาสัมพันธ์
view:155


  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา