รายการ วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ประเด็น นโยบายแห่งชาติทางทะเล กับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงิน
view:207


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ประเด็น ความคืบหน้าบูรณาการแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ กับแผนปฏิรูปด้านอื่นๆ
view:150


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ประเด็น ความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
view:158


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ประเด็น การปฏิรูปการกำกับดูแลกิจการอวกาศและการให้บริการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย
view:144


วาระปฏิรูป...วารประเทศไทย วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ประเด็น การปฏิรูประบบเครื่องมือด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
view:126


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ประเด็น การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์
view:161


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ประเด็น แนวทางบูรณาการแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ กับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตอนจบ
view:131


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ประเด็น แนวทางบูรณาการแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ กับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตอนที่ 1
view:116


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 18 เมษายน 2561 ประเด็น การกำกับดูแลสื่อ
view:150


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 17 เมษายน 2561 ประเด็น ระบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
view:168


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 11 เมษายน 2561 ประเด็น ความคืบหน้าบูรณาการแผนการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนฯ กับแผนปฏิรูปด้านอื่นๆ
view:169


วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย วันที่ 10 เมษายน 2561 ประเด็น สื่อกับการพัฒนาระบบการศึกษาไทย
view:164


  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา