โทรทัศน์รัฐสภา (128 k)
โทรทัศน์รัฐสภา (128 k)

 

รับชมรายการสด ๆ จากสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียม ได้ตั้งแต่เวลา 08.00-24.00 น.

 

ช่องทางการรับชม ระบบ C-Band และ KU-Band ดาวเทียมไทยคม 5 ช่อง PARLIAMENT TV

 

ระบบ C-Band
 
Frequency : 3440
Symbol Rate : 26667
Polarization : H
 
จานดำ สามารถ ที่ช่อง 10
จานดำ PSI ที่ช่อง 207
จาน GMM Z ที่ช่อง 216
จาน RS-SUNBOX ที่ช่อง 186
จาน Dynasat ที่ช่อง 88
จาน THAISAT
จาน DUO IPM CLEAR

 

ระบบ KU-Band
 
Frequency : 12313
Symbol Rate : 30000
Polarization : V
 
จาน สามารถ ที่ช่อง 114
จานเหลือง DTV ที่ช่อง 16
จาน PSI TV ที่ช่อง 13
จาน RS-SUNBOX ที่ช่อง 103
จาน GMM ที่ช่อง 75

 

ระบบเคเบิลทีวี


รับชมทาง CTH ช่อง 14 กลุ่มรายการประเภทข่าวและสาระความรู้

 

และรับชมได้ที่ www.tvparliament.net

 

ติดต่อฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์รัฐสภา 02-244-1764 , 02-244-1857โทรทัศน์รัฐสภา (128 k)
โทรทัศน์รัฐสภา (256k)
โทรทัศน์รัฐสภา (512k)
วิทยุรัฐสภา (64k)
วิทยุรัฐสภา (496k)

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม ส.ส.
ข้อบังคับการประชุม ส.ว.
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์