โทรทัศน์รัฐสภา (128 k)
โทรทัศน์รัฐสภา (128 k)

 

รับชมรายการสด ๆ จากสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียม ได้ตั้งแต่เวลา 08.00-24.00 น.

 

ช่องทางการรับชม ระบบ C-Band และ KU-Band ดาวเทียมไทยคม 5 ช่อง PARLIAMENT TV

 

ระบบ C-Band
 
Frequency : 4160
Symbol Rate : 30000
Polarization : V
 
จานดำ สามารถ ที่ช่อง 10
จานดำ PSI ที่ช่อง 220
จาน GMM Z ที่ช่อง 75
จาน Dynasat ที่ช่อง 84
จาน THAISAT ที่ช่อง 251

 

ระบบ KU-Band
 
Frequency : 12313
Symbol Rate : 30000
Polarization : V
 
จาน สามารถ ที่ช่อง 29
จานเหลือง DTV ที่ช่อง 250
จาน PSI-ok ที่ช่อง 100
จาน GMM ที่ช่อง 75

 

ระบบเคเบิลทีวี


รับชมทาง CTH ช่อง 20 กลุ่มรายการประเภทข่าวและสาระความรู้

 

และรับชมได้ที่ www.tvparliament.net

 

ติดต่อฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์รัฐสภา 02-244-1764 , 02-244-1857โทรทัศน์รัฐสภา (128 k)
โทรทัศน์รัฐสภา (256k)
โทรทัศน์รัฐสภา (512k)
วิทยุรัฐสภา (64k)
วิทยุรัฐสภา (496k)

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม ส.ส.
ข้อบังคับการประชุม ส.ว.
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์