วิทยุรัฐสภา (496k)
วิทยุรัฐสภา (496k)

 

รับชมและรับฟังรายการสด ๆ จากสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาระบบ F.M. ได้ตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น.

 

ช่องทางการรับฟัง

 

ระบบ F.M.
   
     
กรุงเทพมหานคร 87.50 MHz.
เชียงใหม่ 106.75 MHz.
พิษณุโลก 92.25 MHz.
ชัยนาท 96.25 MHz.
อุดรธานี 87.50 MHz.
สกลนคร 87.75 MHz.
อุบลราชธานี 87.50 MHz.
นครราชสีมา 87.50 MHz.
กาญจนบุรี 106.25 MHz.
ระยอง 87.75 MHz.
ประจวบคีรีขันธ์ 89.25 MHz.
สุราษฎร์ธานี 87.50 MHz.
ภูเก็ต 99.25 MHz.
สงขลา 103.25 MHz.
ยะลา
89.00 MHz.

 

   
ระบบ A.M.
   
     
กรุงเทพมหานคร
1071
KHz.

 

และรับชมทาง www.radioparliament.net

 

ติดต่อฝ่ายเทคนิควิทยุรัฐสภา 02-244-1482-3โทรทัศน์รัฐสภา (256K)
โทรทัศน์รัฐสภา (512k)
วิทยุรัฐสภา (64k)
วิทยุรัฐสภา (496k)

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์