สนช.มีมติให้ ครม.รับร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ไปพิจารณา ช่วยปลดล็อคกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์


จำนวนผู้ชม: 105    วันที่โพสต์: 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:28 น.
Facebook

9 พ.ย. 61 - สนช.เห็นชอบให้ ครม.รับร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ นายสมชาย แสวงการ และคณะเสนอ ไปพิจารณา ช่วยปลดล็อคกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ก่อนส่งกลับให้ สนช.พิจารณาวาระรับหลักการใน 30 วัน

     ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เห็นชอบให้คณะรัฐมนตรีขอรับร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ นายสมชาย แสวงการ และคณะสมาชิก สนช. รวม 44 คน เข้าชื่อเสนอ ไปพิจารณา โดยมี นายปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนรัฐบาล พร้อมระบุถึงกระบวนการที่จะนำกลับไปพิจารณาในกรอบเวลา 30 วัน ก่อนส่งกลับมายัง สนช. เพื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระรับหลักการต่อไป สำหรับร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 กำหนดให้สามารถขออนุญาต ผลิต นำเข้าหรือส่งออก ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งประกอบด้วยกัญชา และกระท่อม เป็นการปลดล็อคให้นำกัญชาและพืชกระท่อมไปทำการศึกษาวิจัย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และนำไปรักษาภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์

     ทั้งนี้ แม้ขณะนี้มีร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการของ สนช. แต่ด้วยเนื้อหาที่มีจำนวนมากและต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร อาจพิจารณาไม่ทันวาระของ สนช.ชุดนี้ จึงเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นกัญชาและพืชกระท่อม ซึ่งได้รับการยอมรับแล้วว่ามีประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมยา ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา