สมาชิก สนช. รับหนังสือแถลงการณ์จากเครือข่ายประชาสังคมกัญชาการแพทย์ ที่ยื่นข้อเรียกร้อง 4 ข้อ ย้ำหลักการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์


จำนวนผู้ชม: 130    วันที่โพสต์: 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:18 น.
Facebook

22 พ.ย. 61 - สมาชิก สนช. รับหนังสือแถลงการณ์เครือข่ายประชาสังคมกัญชาทางการแพทย์ ที่ยื่นข้อเรียกร้อง 4 ข้อ  ย้ำหลักการ ต้องไม่ให้ต่างชาติมาผูกขาดหรือปิดกั้นภูมิปัญญาไทย แต่มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น

      นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับหนังสือ จาก นายปานเทพ พัวพงษ์พันธุ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะผู้ประสานงานแถลงการณ์เครือข่ายประชาสังคมกัญชาทางการแพทย์สำหรับประชาชน เรื่อง ขอให้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..)พ.ศ. .... ที่เสนอโดย สนช. จำนวน 44 คน ตามข้อเสนอของเครือข่ายประชาสังคมกัญชาทางการแพทย์สำหรับประชาชน โดย นายปานเทพ กล่าวว่า แถลงการณ์ฉบับนี้ มีข้อเรียกร้องจำนวน 4 ช้อ คือ ให้พิจารณาไม่ให้เกิดการผูกขาดการใช้ประโยชน์จากกัญชาไว้เฉพาะทางราชการหรือต่างชาติหรือเอกชนรายใดรายหนึ่งโดยเด็ดขาด ให้ยกเลิกคำขอการจดสิทธิบัตรกัญชาทุกฉบับโดยทันที หยุดสร้างอุปสรรคขัดขวางการสร้างนวัตกรรมและการวิจัย รวมถึงการใช้ข้ออ้างเรื่องงานวิจัยเพื่อขัดขวางการใช้ประโยชน์ของกัญชาในทางการแพทย์ และปลดล็อคการใช้กัญชาให้แพทย์แผนไทยเพื่อสืบสานมรดกการแพทย์ภูมิปัญญาพระราชทานจากบูรพมหากษัตริย์ไทย นอกจากนี้ นายปานเทพ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การยื่นข้อเรียกร้องในครั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดสมุนไพรกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อประเทศอย่างร้ายแรง สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในวงกว้าง 

      ด้าน นายสมชาย แสวงการ สมาชิก สนช. กล่าวภายหลังจากรับหนังสือแถลงการณ์ฉบับดังกล่าวว่า ทางกรรมาธิการจะรับเรื่องไว้ และให้ทางสภารับเป็นข้อมูลไว้เพื่อเสนอต่อกรรมาธิการต่อไป ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (23 พ.ย.61) สภาจะบรรจุระเบียบวาระรับหลักการ วาระที่ 1 จากนั้นจะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 29 คน โดยมีผู้เสนอกฎหมายร่วมเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ด้วย พร้อมระบุว่าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากเครือข่ายฯ ในครั้งนี้ และจากหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลจากเวทีเสวนาและข้อเสนอจากมติคณะรัฐมนตรีมาพิจารณาด้วย นอกจากนี้ในส่วนของการตรวจสอบการจดสิทธิบัตรของบริษัทต่างชาติ ได้ประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว  โดยยืนยัน การดำเนินการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้เพราะขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ ย้ำหลักการ ไม่ต้องการให้แก้ไขกฎหมายให้ต่างชาติมาผูกขาด แล้วปิดกั้นภูมิปัญญาไทย แต่มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น

 

คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว

เรณู  เขมาปัญญา  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา