กกต. ยืนยัน เลือกตั้ง 24 มี.ค. นี้ ยังใช้วิธีกาบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง


จำนวนผู้ชม: 1125    วันที่โพสต์: 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:52 น.
Facebook

11 ก.พ. 62 – กกต. ยืนยันผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ เลือกตั้ง 24 มี.ค. นี้  ยังใช้วิธีกาบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง หลังมีกระแสข่าวลือว่าจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องลงคะแนนแทน

                สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.”  ยืนยันว่า วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จะยังคงใช้วิธีการกาบัตร และไม่ใช้เครื่องลงคะแนน หลังมีกระแสข่าวลือว่า การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น24 มี.ค. 62  จะเปลี่ยนไปใช้เครื่องลงคะแนนแทน

                ทั้งนี้ ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจากพรรคการเมืองเดียวกัน จะแตกต่างกัน ไปตามเขตเลือกตั้ง ผู้สมัคร ส.ส. จากพรรคเดียวกัน ที่ลงสมัครในแต่ละเขต จะได้หมายเลขไม่ซํ้ากันขึ้นอยู่กับลําดับการสมัครในเขตพื้นที่ ที่ผู้สมัคร ส.ส. ลงสมัครดังนั้น ก่อนเข้าคูหา เพื่อลงคะแนนให้ผู้สมัครที่ชื่นชอบ ควรตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกอีกครั้ง ที่ป้ายประกาศหน้าหน่วยลงคะแนน หรือศึกษาข้อมูลจากแอพพลิเคชัน smart vote หรือ สังเกตจากตราสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองที่ผู้สมัครนั้นสังกัดอยู่ที่พิมพ์ไว้ในบัตรเลือกตั้งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=865

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภา

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา