ประธาน สนช.ให้การรับรองเอกอัครราชทูตฯกาตาร์ หารือเกี่ยวกับการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140


จำนวนผู้ชม: 281    วันที่โพสต์: 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:00 น.
Facebook

11ก.พ. 62 -   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140 และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

     ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้การรับรอง นายเชค ญัสซิม บิน อับดุลเราะฮ์มาน บิน มุฮัมมัด อาลอับดุลเราะฮ์มาน อัษษานี (H.E. Sheikh Jassim Bin Abdulrahman Bin Mohammed Alabdulrahman Al-Thani) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ระหว่างวันที่ 6-10เมษายน 2562ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2อาคารรัฐสภา 2

     โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ด้านการทูตระหว่างไทยและกาตาร์ ได้รับการสนับสนุน ซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมา มีการแลกเปลี่ยนการเยือนอยู่อย่างสม่ำเสมอในทุกระดับทั้งในระดับราชวงศ์ รัฐบาลและประชาชน ก่อให้เกิดความใกล้ชิดของทั้งสองประเทศ  ทั้งนี้ ในด้านรัฐสภาทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดี โดยทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกสหภาพรัฐสภาซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรัฐสภาและสมาชิกของรัฐสภาทั่วโลก ซึ่งรัฐสภาไทยได้ส่งคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ไทยและกาตาร์ยังมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงาน ปัจจุบันการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวระยะยาวจาการ์ตาจำนวน 2ล้านตันต่อปี เป็นระยะเวลา 20ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2558  ขณะเดียวกันไทยและการ์ต้ายังเป็นสมาชิกกรอบความร่วมมือเอเชียร่วมกันโดยกาตาร์เป็นประธานกรอบความร่วมมือเอเชียปี 2562ด้วย

       ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เชื่อมั่นว่าเอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีอย่างเต็มที่ในทุกด้านระหว่างไทยและกาตาร์ รวมทั้งด้านนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนมากขึ้นในทุกระดับ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไป

       ด้าน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า กาตาร์พร้อมให้ความร่วมมือ และสนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์ ในทุกๆด้าน ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ในจัดประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140

 

คณรัตน์ ยินดีมิตร ข่าว                                                                 

เรณู เขมาปัญญา เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา