พล.อ.นิพัทธ์ สนช. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาสมาชิก APA 23 ประเทศ ก่อนมีพิธีเปิดการประชุม กมธ.สังคมและวัฒนธรรมของ APA ในวันที่ 13 ก.พ. นี้


จำนวนผู้ชม: 277    วันที่โพสต์: 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:37 น.
Facebook

12 ก.พ. 62 - พล.อ.นิพัทธ์ สนช. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาสมาชิก APA 23 ประเทศ ก่อนมีพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของ APA ที่รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 13 ก.พ. นี้ ที่ โรงแรมอมารีย์ วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

     พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly - APA)  ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากรัฐสภาประเทศต่าง ๆ จำนวน 23 ประเทศ รวม 96 คน ที่เดินทางมาร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งรัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดที่ โรงแรมอมารีย์ วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12-15 ก.พ. 62 สำหรับผู้แทนรัฐสภาที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุม อาทิ  Mr.CHoki Gyeltshen สมาชิกรัฐสภาจากภูฏาน Mr.Suos Yara รองประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ จากรัฐสภากัมพูชา และคณะ รวมทั้งสมาชิกรัฐสภาจากสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต เวียดนาม ลาว ตุรกี รัสเซีย คูเวต คาซัคสถาน จอร์แดน และอิรัก โอกาสนี้ พล.อ.นิพัทธ์ นำ Ms. Seyedeh Fatemeh ZOLGHADR หัวหน้าคณะผู้แทน รัฐสภาอิหร่าน พร้อมคณะ เดินทางไปที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมชมมัสยิด อาลียิดดาลอยน์ และอนุสรณ์สถานเจ้าพระยาบวรราชนายกด้วย

     สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของ APA จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 13 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น. โดย ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธาน รวมทั้งมี พล.อ.นิพัทธ์ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดการประชุม และ นาย Mohammed Reza Majidi เลขาธิการ APA กล่าวถึงความสำคัญของการจัดประชุม  ซึ่งรัฐสภาประเทศสมาชิกจะร่วมพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นระหว่างกันต่อร่างข้อมติด้านสังคมและวัฒนธรรมจำนวน 13 ฉบับ ซึ่งในจำนวนนี้มีรัฐสภาไทยเป็นผู้ริเริ่มเสนอร่างข้อมติ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างข้อมติว่าด้วยประเด็นสังคมผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชีย และร่างข้อมติว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้เพื่อให้ได้ร่างข้อมติทั้งหมดที่เป็นแนวทางสอดคล้องกับปัจจุบัน ก่อนนำไปเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA ครั้งที่ 12 ที่จะมีขึ้นปลายปี 62 ที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เพื่อเป็นแนวทางต่อการปฏิบัติร่วมกันในภูมิภาคต่อไป

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา