แจ้งการเกิดปรากฎการณ์ SUN OUTAGE หรือ คลื่นรังสีสุริยะ ในวันที่ 8 มี.ค. - 21 มี.ค. 62 เวลา 14.01-14.18 น.


จำนวนผู้ชม: 1032    วันที่โพสต์: 6 มีนาคม 2562 เวลา 14:14 น.
Facebook

การเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ "คลื่นรังสีสุริยะ" หรือ "SUN OUTAGE" ครั้งที่ 1 ของปี 2562 ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการรับสัญญาณดาวเทียมและทำให้การรับฟังและรับชมสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ไม่สามารถรับฟังและรับชมได้ชั่วขณะ ในวันที่ 8 มี.ค. - 21 มี.ค. 62 ระหว่างเวลา 14.01-14.18 น.

SUN OUTAGE (ซัน เอาท์เทจ) คืออะไร ?

 

รูปภาพแสดงปรากฎการณ์ sun outage

 

รูปภาพแสดงช่วงเวลาเกิด sun outage

 

sun outage เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เมื่อโลก ดาวเทียม และ ดวงอาทิตย์ โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ทำให้จานรับสัญญาณดาวเทียมรับคลื่นจากดวงอาทิตย์(ที่เป็นแหล่งกำเหนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีกำลังงานขนาดมหาศาล) ซึ่งจะผลิตสัญญาณทุกย่านความถี่ปะปนเข้ามากับสัญญาณดาวเทียม ทำให้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมทำงานผิดพลาด ซึ่งเหตุการณ์ sun outage จะเกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งจะใช้เวลานาน 5-10 วัน วันละประมาณ 15 นาที และการเกิดปรากฏการ sun outage นี้จะเกิดกับจุดรับสัญญาณดาวเทียมในพื้นที่ต่างๆ ไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งบนพื้นโลก

SUN OUTAGE เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ?

sun outage จะเกิดประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และ กันยายน-ตุลาคม ของทุกปี บางทีอาจเกิดเดือนอื่นๆก็ได้ ซึ่งสามารถทำการคำนวณเพื่อคาดการณ์วัน และเวลาที่จะเกิดล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ การคำนวณนี้เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการดาวเทียม

ผลกระทบจาก SUN OUTAGE ต่อ ผู้ฟังและผู้ชมสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น จะทำให้เครื่องรับดาวเทียมซึ่งใช้รับสัญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ทำงานผิดพลาด สัญญาณภาพและเสียง จะติดๆดับๆ แล้วภาพและเสียงก็จะหายไปประมาณ 15 นาที เมื่อมุมของโลก เคลื่อนที่ผ่านแนวเส้นตรงกับดวงอาทิตย์ไปแล้ว ก็จะกลับมารับสัญญาณได้ตามปกติ

 

แต่ทั้งนี้ท่านสามารถรับฟังและรับชมการถ่ายทอดได้ทางเว็บไซต์

www.radioparliament.net และ www.tpchannel.org

ทาง Mobile Application

สามารถดาวน์โหลดแอพ TPchannel ฟรี ได้ที่ App Store สำหรับระบบ iOS และที่ Play Store สำหรับระบบ Androidท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา