สนช.ประชุมกรรมาธิการ IPU ว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ เห็นชอบร่วมเรื่องการไม่ยอมรับกระบวนการจ้างรบ เพื่อทำลายความมั่นคงระหว่างประเทศ


จำนวนผู้ชม: 157    วันที่โพสต์: 11 เมษายน 2562 เวลา 15:14 น.
Facebook

11 เม.ย. 62 - สนช.ประชุมกรรมาธิการ IPU ว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ พร้อมเห็นชอบร่วมกับรัฐสภาสมาชิกเรื่องการไม่ยอมรับกระบวนการรับจ้างรบ เพื่อทำลายความมั่นคงระหว่างประเทศ
 

     นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล พร้อมด้วย พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย และนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ เป็นผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา(IPU) ว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ โดยสมาชิก สนช. และผู้แทนรัฐสภาสมาชิกได้ร่วมอภิปรายต่อร่างข้อมติที่ที่ประชุมเสนอพิจารณาร่วมกัน เกี่ยวกับการไม่ยอมรับต่อกระบวนการของผู้รับจ้างรบ (Mercenaries)ก่อนท้ายที่สุดจะเห็นชอบเป็นร่างข้อมติร่วมกัน เรื่องการไม่ยอมรับกระบวนการของผู้รับจ้างรบ หรือนักสู้ต่างชาติเพื่อทำลายสันติภาพความมั่นคงระหว่างประเทศ บูรณภาพของรัฐและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

     นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการสามัญ IPU ว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ เลือกประเด็นอภิปรายสำหรับการประชุมครั้งต่อไปในเดือน ต.ค. 62 ที่กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย ซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้มีการปรับแก้เล็กน้อย ก่อนมีมติเห็นชอบที่จะพิจารณา เรื่องกลยุทธ์ของรัฐสภาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงจากภัยคุกคามและความขัดแย้งที่เกิดจากภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศและผลที่จะเกิดขึ้นตามมา

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา