กกต. ยืนยัน ทำงานยึดหลักสุจริต เที่ยงธรรม ชอบด้วยกฎหมาย และปราศจากการแทรกแซง พร้อมรับฟังคำวิจารณ์บนข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง


จำนวนผู้ชม: 178    วันที่โพสต์: 11 เมษายน 2562 เวลา 15:52 น.
Facebook

11 เม.ย.62 - กกต. ยืนยัน ทำงานยึดหลักสุจริต เที่ยงธรรม ชอบด้วยกฎหมาย และปราศจากการแทรกแซง พร้อมรับฟังคำวิจารณ์บนข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ระบุ กกต.ใช้สิทธิทางกฎหมายกับบุคคลที่โพสต์ข้อความอันเป็นเท็จ ที่ทำให้ได้รับความเสียหายเท่านั้น ไม่ได้ดำเนินคดีกับผู้ที่ร่วมลงชื่อถอดถอน กกต.รายหนึ่งรายใด

      สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารชี้แจงกรณีที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง ได้โพสต์เฟซบุ๊กยกเหตุผล 12 ข้อ กล่าวหา กกต. ไม่เป็นที่เชื่อถือของสังคมนั้น สำนักงานกกต.ขอชี้แจงว่า ประเด็นข้อกล่าวหาโดยสรุป ดังนี้ 1. กระบวนการได้มาซึ่ง กกต.ชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 5) ดำเนินการตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 กำหนดไว้ทุกประการ โดยปราศจากการแทรกแซงจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) การปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ชุดนี้ยึดหลักสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลยพินิจ สามารถตรวจสอบได้ 2. เรื่องที่กล่าวหาว่ากกต.เปิดเผยผลคะแนนการเลือกตั้งล่าช้านั้นก็ไม่เป็นความจริง เพราะกกต. ได้แถลงผลการรวมคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2562 และส่วนเรื่องการตรวจสอบผลคะแนนรายหน่วยเลือกตั้ง กกต.ได้กำหนดแนวทางให้สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดทุกแห่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไปขอคัดสำเนาผลการนับคะแนนรายหน่วยเลือกตั้ง 3. เรื่องการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)แบบบัญชีรายชื่อ นั้น เป็นกระบวนการที่สำนักงานกกต.จะต้องพิจารณาดำเนินการและนำเสนอให้กับกกต.เพื่อพิจารณา และเมื่อเป็นไปโดยถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบฯ รวมทั้งผลคะแนนการเลือกตั้งเป็นที่ยุติแล้ว ก็จะประกาศผลการเลือกตั้งภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป ทั้งนี้ กกต.พร้อมและยินดีที่จะรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเต็มที่ แต่การวิพากษ์วิจารณ์และการเสนอแนะนั้น ต้องดำเนินการอยู่บนข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเป็นไปอย่างสุจริต ไม่ใส่ร้ายป้ายสี หรือกล่าวหาทำให้ กกต. ได้รับความเสียหายหรือถูกดูหมิ่นเกลียดชัง

      นอกจากนี้ สำนักงาน กกต. ยังได้ชี้แจงกรณีที่หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ได้เผยแพร่บทความเรื่อง “จาก ธนาธร อนาคตใหม่ ถึงกรณี หมิ่นประมาท กกต.” โดยมีเนื้อหากล่าวหากกต. ว่ามีมติแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับคนที่ร่วมลงชื่อถอดถอน 7 กกต. นั้น สำนักงานกกต.ขอชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเป็นการนำเสนอข่าวสารที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ซึ่งการดำเนินการของ กกต. เป็นการใช้สิทธิทางกฎหมายกับบุคคลที่โพสต์ข้อความอันเป็นเท็จ ใส่ร้ายป้ายสี หรือกล่าวหา ทำให้ กกต. ได้รับความเสียหายหรือถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ไม่ได้ดำเนินคดีกับผู้ที่ร่วมลงชื่อถอดถอน กกต. รายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกบุคคลใดมาสอบสวนถือเป็นการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาพยานหลักฐานของพนักงานสืบสวนที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

เรณู  เขมาปัญญา /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา