นายเสรี สุวรรณภานนท์ ระบุ ส.ว. เข้ามาทำงานตามกรอบอำนาจหน้าที่ในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการเลือกนายกฯ ขออย่ามอง เป็นเรื่องประโยชน์ต่างตอบแทน


จำนวนผู้ชม: 511    วันที่โพสต์: 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:18 น.
Facebook

15 พ.ค. 62 -   นายเสรี สุวรรณภานนท์ ระบุ ส.ว. เข้ามาทำงานตามกรอบอำนาจหน้าที่ในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการเลือกนายกฯ ขออย่ามอง เป็นเรื่องประโยชน์ต่างตอบแทน แนะ นำโอกาสที่ได้รับการคัดเลือก เข้ามาทำงานรักษาประโยชน์ของประชาชนให้มากที่สุด

     นายเสรี สุวรรณภานนท์ อดีตประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนประเทศ (สปท.) และอดีตประธานกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เข้ารายงานตัวเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมกล่าวถึงการทำหน้าที่ ส.ว.ว่า มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ประชาชน ทำงานด้วยเหตุผลตามกรอบอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการเลือก นายกรัฐมนตรี ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ส่วนจะตัดสินใจเลือกใคร หรือเลือก พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์โอชา ถือเป็นสิทธิ์ของ ส.ว. แต่ละคน และไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลก เพราะไม่ได้ทำผิดรัฐธรรมนูญ พร้อมกันนี้ ขออย่ามองว่า ส.ว. ชุดนี้ จะทำงานในลักษณะประโยชน์ต่างตอบแทน เพราะ คสช. ทำการคัดเลือกมาตามรัฐธรรมนูญ และขอให้เลิกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ เพราะกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งล้วนเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ​ทั้งหมด ส่วนกรณีที่ ส.ว. บางคนเป็นญาติ หรือเป็นคนใกล้ชิดบุคคลในรัฐบาลและ คสช.นั้น  นายเสรี ระบุว่า แม้เป็นญาติ ต้องพิสูจน์ตัวเอง และต้องใช้โอกาสที่ได้ทำงานรักษาประโยชน์ของประชาชนให้มากที่สุด

 

ณัฐ พึ่งกิจ / ข่าว

ลักขณา เทียกทอง / เรียบเรียง

 

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา