อดีตประธาน สนช. เผย พร้อมทำหน้าที่ประธานวุฒิสภา หากได้รับความไว้วางใจ


จำนวนผู้ชม: 133    วันที่โพสต์: 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:32 น.
Facebook

15 พ.ค. 62 - ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร อดีตประธาน สนช. เผย พร้อมทำหน้าที่ประธานวุฒิสภา หากได้รับความไว้วางใจ ย้ำ การทำงานร่วมกันระหว่าง ส.ส. และ ส.ว. ต้องยึดหลักการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก และยอมรับความเห็นต่าง

     ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย อดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยภายหลังเข้ารายงานตนเป็น ส.ว. ชุดที่ 12ที่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ต่อกรณีผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานวุฒิสภา ว่าขึ้นอยู่กับมติของ ส.ว. ส่วนตนเห็นว่า ส.ว. ทุกคนมีความพร้อม มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภาได้ และหากตนได้รับความไว้วางใจจาก ที่ประชุม ส.ว. ยินดีที่จะปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภา ส่วนการทำหน้าที่ สนช. และ ส.ว. มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะขณะเป็น สนช. เป็นสภาเดียวทำหน้าที่ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในคราวเดียวกัน สนช. สามารถพิจารณาร่างกฎหมายได้เป็นจำนวนมาก ทั้งที่มีเพียงสภาเดียว  แต่ในขณะนี้มีทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว วุฒิสภาตามกฎหมายมีหน้าที่ในการกลั่นกรอง เพื่อให้กฎหมายทุกฉบับที่ออกไปบังคับใช้ มีความละเอียดรอบคอบ เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ส.ว. ยังมีหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และหน้าที่ที่เพิ่มเข้ามาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560คือการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดให้ ส.ว. มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณากฎหมายเรื่องดังกล่าวด้วย รวมทั้งหน้าที่สำคัญในการเลือกนายกรัฐมนตรี ด้วย

     ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชรกล่าวถึงความเป็นเอกภาพในการทำงานร่วมกันระหว่าง ส.ส. และ ส.ว. ด้วยว่า ต้องยึดหลักการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก และยอมรับในความคิดเห็นที่ต่างกันได้ส่วนกระแสข่าว การรวมเสียงของ ส.ว เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น ในขณะนี้ยังไม่มี ส.ว. ท่านใดเสนอว่าจะมีการหารือเรื่องนี้แต่อย่างใด และยังไม่มีความจำเป็นในขณะนี้ที่จะต้องหารือเรื่องดังกล่าว

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา