รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เชื่อ รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ สามารถทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้


จำนวนผู้ชม: 131    วันที่โพสต์: 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:56 น.
Facebook

15 พ.ค. 62 - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 เข้ารายงานตัว ยอดรวม 8 วัน 458 คน ขณะ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เชื่อ รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ จะสามารถทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้

      การรายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) วันนี้ (15 พ.ค. 62) ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย ชั้น 4 มี ส.ส. เข้ารายงานตัวจำนวน 4 ราย คือ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อและเป็นหัวพรรคประชาชนปฏิรูป นายกนก ลิ้มตระกูล ส.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ นายนพพล เหลืองทองนารา ส.ส.จังหวัดพิษณุโลก พรรคเพื่อไทย และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

      ทั้งนี้ นายณัฏฐพล รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำว่า ส่วนตัวเชื่อว่าจะสามารถทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ ส่วนประเด็นตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ต้องหารือร่วมกับพรรคร่วมก่อน แต่เชื่อว่าจะมีผู้ที่สามารถทำหน้าดังกล่าวได้แน่นอน

      สำหรับยอดรวม ส.ส. ที่เข้ารายงานตัวตั้งแต่วันที่ 8-15 พ.ค.62 ตลอด 8 วัน มีจำนวน 458 คน จากทั้งหมด 498 คน คงเหลือ 40 คน

      อย่างไรก็ตาม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดให้ ส.ส. เข้ารายงานตัวได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา