สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่12 และ 13 มิ.ย. นี้


จำนวนผู้ชม: 499    วันที่โพสต์: 8 มิถุนายน 2562 เวลา 13:39 น.
Facebook

8 มิ.ย. 62 - สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่  12 และ 13 มิ.ย. นี้

     นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่งหนังสือเรียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แจ้งเรื่องดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่าตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติให้มีการประชุมประจำสัปดาห์ละ 2 วัน คือวันพุธและวันพฤหัสบดี นั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นสมควรให้มีคำสั่งงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 12 และวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา