ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเลือก นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.พลังประชารัฐ เป็นประธานกรรมาธิการ


จำนวนผู้ชม: 63    วันที่โพสต์: 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:30 น.
Facebook

12 มิ.ย. 56 - ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... มีมติเลือกนายวิเชียร ชวลิต ส.ส.พลังประชารัฐ เป็นประธานกรรมาธิการ กำหนดกรอบพิจารณาแล้วเสร็จใน 20 วัน

       การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. .... ที่มี พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมนัดแรก พิจารณาวาระเลือกตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ โดยที่ประชุมมีมติเลือกนายวิเชียร ชวลิต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานกรรมาธิการ นายไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย เป็นรองประธานกรรมาธิการคนที่หนึ่ง นายชำนาญ จันทร์เรือง ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เป็นรองประธานกรรมาธิการคนที่สอง นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เป็นรองประธานกรรมาธิการคนที่สาม และนายศุภชัย ใจสมุทร เป็นรองประธานกรรมาธิการคนที่สี่

       ทั้งนี้คณะกรรมาธิการจะเร่งรัดการประชุม ให้ทันกรอบระยะเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน จึงได้กำหนดนัดประชุมทุกวันพุธ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.30 น. ซึ่งการพิจารณาจะเป็นไผตามหลักเกณฑ์การยกร่างโดยพิจารณาเรียงข้อหากมีประเด็นสำคัญหรือมีความแตกต่างจะยกไว้เพื่อศึกษาเป็นการเฉพาะ แล้วนำมาพิจารณาในลำดับถัดไปเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา