นิด้าโพล เผยผลสำรวจความเห็น พบประชาชนส่วนใหญ่ ไม่เชื่อว่ามีการเสนอซื้อตัว ส.ส.พรรคอนาคตใหม่


จำนวนผู้ชม: 536    วันที่โพสต์: 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13:41 น.
Facebook

12 มิ.ย. 62 - นิด้าโพล เผยผลสำรวจความเห็น เรื่อง “มีใครติดต่อซื้อส.ส.พรรคอนาคตใหม่ หรือไม่” พบประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.28 ไม่เชื่อว่ามีการเสนอค่าตัวให้ส.ส.  ขณะที่ร้อยละ 77.27 เห็นว่าควรนำหลักฐานออกมาแสดง เพื่อเอาผิดตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริง

                ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน  เรื่อง “มีใครติดต่อซื้อ ส.ส. พรรคอนาคตใหม่หรือไม่”  โดยสำรวจเมื่อวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,267 หน่วยตัวอย่าง              

                เมื่อถามถึงความเชื่อเรื่องการติดต่อซื้อตัว ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ให้เป็นงูเห่า (ผู้ที่กระทำการขัดมติพรรค) ด้วยค่าตัว 120 ล้านบาท พบว่า ประชาชนร้อยละ 53.28 ระบุว่า ไม่เชื่อว่ามีการเสนอค่าตัว ส.ส. พรรคอนาคตใหม่เพื่อให้เป็นงูเห่า เพราะไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะมีการติดต่อซื้อตัว ส.ส. ของพรรคฯ เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน  เป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้น รองลงมาร้อยละ 21.70 ระบุว่า เชื่อว่ามีการเสนอค่าตัว ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ให้เป็นงูเห่า แต่ค่าตัวไม่ถึง 120 ล้านบาท เพราะเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองและมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง และ 120 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินที่สูงเกินความเป็นจริง   ส่วนประชาชนร้อยละ 15.23  เชื่อว่ามีการเสนอค่าตัว ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ให้เป็นงูเห่าด้วยค่าตัวถึง 120 ล้านบาท เพราะ สถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ มีความเป็นไปได้สูง และคาดว่าน่าจะจ่ายมากกว่า 120 ล้านบาท  และ เป็นเรื่องปกติของการเมืองไทย    ขณะที่ประชาชนร้อยละ 9.79 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

                  และเมื่อถามความเห็นประชาชนว่าพรรคอนาคตใหม่ควรดำเนินการ เพื่อเอาผิดคนที่มาติดต่อซื้อตัว ส.ส.ของพรรคฯ หรือไม่  พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.27 ระบุว่า พรรคฯ ควรดำเนินการนำหลักฐานออกมาแสดง เพื่อเอาผิดคนที่มาติดต่อซื้อตัว ส.ส. ของพรรคฯ เพราะจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้ประชาชนรับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ของพรรคฯ   ส่วนประชาชนร้อยละ 15.78 ระบุว่า พรรคฯ ไม่ควรดำเนินการใด ๆ เพราะ อาจจะทำให้เกิดผลเสีย หรืออันตราย ต่อพรรคฯและสมาชิกพรรคได้  ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน  และร้อยละ 6.95 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา