ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจาก สหภาพแรงงาน กทพ. หนุนตั้ง กมธ. พิจารณาการต่อสัมปทานให้กับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


จำนวนผู้ชม: 408    วันที่โพสต์: 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:51 น.
Facebook

20มิ.ย. 62 - ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นหนังสือจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สร.กทพ.) สนับสนุนญัตติ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ขอตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาการต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขณะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าว สนับสนุนจุดยืนของสหภาพแรงงานฯ พร้อมระบุ จะตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

         นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นหนังสือจาก นายปรีชา อู่อรุณ รองประธานฝ่ายกฎหมายสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อขอสนับสนุนญัตติของ นพ.ระวี มาศฉมาดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ที่เสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากรณีการต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้เสนอเป็นญัตติด่วนไปแล้วเพื่อให้เกิดความรอบคอบและป้องกันไม่ให้ประเทศชาติ ประชาชนได้รับความเสียหาย

         ด้าน นายแพทย์ระวี ระบุว่า หลังศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จ่ายค่าเสียหายให้กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คดีแรก 4.3พันล้านบาท จากการสร้างทางยกระดับดอนเมืองโทลเวย์ และคดีอื่นอีกกว่า 20คดี ซึ่งอาจต้องจ่ายค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต้องจ่าย อีกประมาณ 1.37แสนล้านบาท โดยต่อมาการทางพิเศษฯ ได้เจรจาขอลดวงเงินและขอให้ยุติคดี แลกกับการขยายอายุสัมปทานในอีก 3โครงการที่มีสัญญากันไว้ ซึ่งสหภาพเห็นว่ายังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดของการเจราจาต่อรองดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาร่วมกันอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ของประเทศ

         เช่นเดียวกับนายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ที่ออกมาสนับสนุนจุดยืนของ สร.กทพ. โดยจากข้อมูลที่พรรคอนาคตใหม่ตรวจสอบ พบพิรุธ 3 ประเด็น ทั้งเรื่องการเร่งรีบดำเนินการอย่างผิดปกติ ร่างสัญญาที่ส่งมาจากบริษัทที่ดูแล้วเป็นการเอื้อผลประโยชน์ และคำสั่งปลดผู้ว่าการทางพิเศษฯ อย่างกะทันหัน โดยหลังจากนี้การดำเนินการอนุมัติโครงการต่าง ๆ จะมีฝ่ายค้านมาตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

 

 

ทัดดาว  ทองอิ่ม  /ข่าว

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา