วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 56 เวลา 09.00 - 12.00 น. ถ่ายทอดเสียงโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย


จำนวนผู้ชม: 3109    วันที่โพสต์: 6 สิงหาคม 2556 เวลา 14:00 น.
Facebook

 

วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 56 เวลา 09.00 - 12.00 น. ถ่ายทอดเสียงโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมเสริมสร้างความรู้การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย และอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา ณ ห้องประชุมสำนักงานรัฐสภาจังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สำนักประชาสัมพันธ์ สภาผู้แทนราษฎรท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา