เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 32 ส.ส.ถือครองหุ้นสื่อ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับกรณีนายธนาธร เพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายจำนวนผู้ชม: 751    วันที่โพสต์: 26 มิถุนายน 2562 เวลา 20:45 น.
Facebook

26 มิ.ย. 62 - เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 32 ส.ส.ถือครองหุ้นสื่อ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับทุกฝ่าย มั่นใจทีมกฎหมายของพรรคพร้อมสู้คดีอย่างเต็มที่ ตามกรอบเวลาที่ศาลกำหนด

 

           นายปิยบุตร  แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวกรณีศาลรัฐธรรมนูญ มีมติรับคำร้องขอให้วินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 32 ราย กรณีถือหุ้นสื่อไว้พิจารณา โดยไม่ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ แต่ต้องดำเนินการไต่สวนหาข้อเท็จจริงต่อไป และไม่รับคำร้อง 9 ราย ว่า ส่วนตัวตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้อง 32 ราย นั้น มีลักษณะเดียวกันกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง 2 รายที่ถูก กกต.ตัดสิทธิไปก่อนหน้านี้ คือ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ จ.สกลนคร และอดีตผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย จ.ลพบุรี ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญใช้เกณฑ์พิจารณาวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ คือ การประกอบกิจการการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการหนังสือพิมพ์หรือกิจการสื่อมวลชนใดๆนอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาที่แตกต่างไปจากแนวทางของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งที่พิจารณาแต่เพียงหนังสือบริคณห์สนธิ ที่ระบุว่า หากทำกิจการสื่อจะถือว่ามีการถือหุ้นสื่อและตัดสิทธิ์เลือกตั้งทันที ขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า การพิจารณาไม่ได้ดูแต่วัตถุประสงค์หรือหนังสือบริคณห์สนธิเท่านั้น แต่จะพิจารณาว่าได้ประกอบกิจการจริงหรือไม่ ซึ่งต้องติดตามต่อว่า ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีโดยจะใช้แนวทางเดียวกับศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหรือไม่ ทั้งนี้ ตนเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาจากแบบรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับบริษัทจำกัด (บอจ.) อย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องพิจารณาประกอบกับแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (สสช.1) หรือต้องดูจากงบการเงินของบริษัทด้วยว่ามีรายได้จากการประกอบกิจการใด นายปิยบุตร กล่าวว่า ตนขอเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับทุกฝ่าย ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามกรอบระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญจะใช้พิจารณาที่ต้องมีบรรทัดฐานเช่นเดียวกับกรณีของนายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ ยังต้องรอการพิจารณาจากศาลรัฐธรรมนูญว่าจะสามารถเบิกพยานบุคคลได้หรือไม่ โดยพรรคอนาคตใหม่ทีมกฎหมายมีความพร้อมสู้คดีอย่างเต็มที่ ตามกรอบเวลาที่ศาลกำหนด

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา