ประธานสภาผู้แทนราษฎร เผยเหตุ ไม่บรรจุญัตติตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่ง ส.ว.เพราะหัวข้อและคำร้องไม่สอดคล้องกัน


จำนวนผู้ชม: 411    วันที่โพสต์: 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:37 น.
Facebook

4 ก.ค. 62 –  ประธานสภาผู้แทนราษฎร เผยสาเหตุไม่บรรจุญัตติตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่ง ส.ว. เพราะหัวข้อและคำร้องไม่สอดคล้องกัน ส่วนญัตติที่จะเสนอใหม่ยังไม่ได้รับ ต้องเป็นไปตามกระบวนการ

     นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ญัตติด่วนที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อไทย ขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ยังไม่ได้บรรจุวาระ เนื่องจากหัวข้อและคำร้องไม่สอดคล้องกัน หัวข้อเป็นเรื่องขอตั้งกรรมาธิการตรวจสอบ แต่คำร้องเป็นการขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้อธิบายต่อผู้ขอเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว ส่วนญัตติดังกล่าวที่ภายหลังมติพรรคร่วมฝ่ายค้าน 7 พรรค ได้รับคำแนะนำและทำการปรับถ้อยคำเป็น กรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษากระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 แล้วนั้น ตนยังไม่ได้รับเรื่อง เพราะต้องเข้าใจด้วยว่าไม่ได้ส่งตรงมาที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร แต่ต้องเป็นไปตามกระบวนการ คือส่งมายังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ก่อนที่จะมาถึงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องญัตติก่อนว่าจะพิจารณาบรรจุลงระเบียบวาระการประชุมหรือไม่

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา