หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา มั่นใจทำงานได้กับทุกฝ่าย หลังได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวนผู้ชม: 222    วันที่โพสต์: 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:42 น.
Facebook
11 ก.ค. 62 - หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา มั่นใจทำงานได้กับทุกฝ่าย หลังได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เชื่อรัฐบาลเสถียรภาพมั่นคง แม้เสียงปริ่มน้ำ

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ส.ส. บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ให้สัมภาษณ์หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ตนไม่มีปัญหา มั่นใจทำงานได้กับทุกฝ่าย และมั่นใจในเสถียรภาพรัฐบาลว่ามีความมั่นคง แม้มีเสียงปริ่มน้ำ  ส่วนส. ส. ของพรรคที่เป็นรัฐมนตรี จะต้องลาออกหรือไม่นั้น ยังไม่ได้หารือในประเด็นนี้ โดยทางพรรคจะมีการประชุมหารือในเรื่องนี้หลังการถวายสัตย์ปฏิญาณเข้ารับตำแหน่ง  ซึ่งจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างในฐานะรัฐมนตรี และ หน้าที่ ส.ส. ด้วย

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา