หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ยื่นญัตติด่วนขอให้ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาหาข้อเท็จจริงกระบวนการได้มาซึ่ง ส.ว


จำนวนผู้ชม: 502    วันที่โพสต์: 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:50 น.
Facebook
11 ก.ค.62- หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ยื่นญัตติด่วนขอให้ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาหาข้อเท็จจริงกระบวนการได้มาซึ่ง ส.ว ตรวจสอบความโปร่งใสกระบวนการสรรหา

นายนิคม บุญวิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย พร้อมคณะ แถลงว่า วันนี้ตนได้ยื่นญัตติด่วนถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาหาข้อเท็จจริงกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นว่าคณะกรรมการสรรหาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองเสนอรายชื่อ ส.ว.นั้น ได้มีการแต่งตั้งตัวเองและเครือญาติที่มีสายสัมพันธ์โดยตรงและสายสัมพันธ์ทางอื่นเข้าไปเป็น ส.ว. อาทิ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ซึ่งเป็นน้องชาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ น้องชายพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายสม จาตุศรีพิทักษ์ พี่ชายนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของแผ่นดิน จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องตรวจสอบ เพราะหากปล่อยให้ ส.ว.ที่ได้รับการคัดเลือกจากกระบวนการสรรหาที่มิชอบปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ก็จะเป็นเรื่องยากในการที่จะแก้ไขซึ่งจะทำให้ประเทศชาติได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ เพื่อความโปร่งใสของกระบวนการสรรหา

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา