ส.ส. พลังประชารัฐ และ ส.ส. ภูมิใจไทย รับเรื่องร้องจากราษฎรเกาะเต่า ที่ได้รับความเดือดร้อนหลังกรมธนารัักษ์ชี้เกาะเต่าทั้งเกาะเป็นพื้นที่ราชพัสดุ  ยืนยัน พร้อมเดินหน้าให้เกิดการแก้ไขโดยเร็วจำนวนผู้ชม: 104    วันที่โพสต์: 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:59 น.
Facebook
11 ก.ค. 62- ส.ส. พลังประชารัฐ และ ส.ส. ภูมิใจไทย รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี ที่ได้รับความเดือดร้อนหลังกรมธนารัักษ์ชี้เกาะเต่าทั้งเกาะเป็นพื้นที่ราชพัสดุ  พร้อมยืนยันเดินหน้าให้เกิดการแก้ไขโดยเร็ว  และเตรียมตรวจสอบการครอบครองเกาะนางยวน ที่ส่อเอื้อประโยชน์ให้นายทุน

นายศิระ เจนจาคะ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย ส.ส.พรรคภูมิใจไทย จังหวัดสตูล ระนอง กระบี่ สงขลา รับเรื่องร้องเรียนจากนางชไมพร สวลักษณ์ ตัวแทนราษฎรเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี ที่ได้รับความเดือดร้อนหลังกรมธนารัักษ์ระบุว่าเกาะเต่าทั้งเกาะเป็นพื้นที่ราชพัสดุเพราะเคยเป็นที่ตั้งของเรือนจำ  แต่จากหลักฐานการให้ปากคำของราษฎรเกาะเต่าและการตรวจพิสูจน์อายุต้นมะพร้าวของกรมวิชาการเกษตรพบว่าราษฎรได้เข้ามาจับจองพื้นที่ก่อนปี2480 ก่อนมีเรือนจำ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ราว 25 ไร่  ขณะเดียวกับที่รายงานของคณะกรรมการ่วมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินเกาะเต่า บางส่วนยังชี้ว่า ที่ดินเกาะเต่าไม่มีประกาศหรือพระราชกฤษฎีกาสงวนให้เป็นที่สาธารณะของแผ่นดิน  อีกทั้งกรมธนารักษ์ลงรายการในทะเบียนโดยไม่มีหลักฐานได้มาและการใช้ประโยชน์  และราษฎรที่อยุ่มาก่อนมีประมวลกฎหมายที่ดินกลับแจ้งสิทธิครอบครองไม่ได้ เพราะการแจ้ง สค.1 ของกระทรวงการคลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก จึงสมควรอย่างยิ่งที่รัฐจะให้ความเป็นธรรมคืนสิทธิในที่ดินแก่ราษฎรเกาะเต่า จ. สุราษฎร์ธานี

ภายหลังรับเรื่องร้องเรียน นายศิระ ยืนยันว่า จะเดินหน้าให้เกิดการแก้ไขโดยเร็ว  เพื่อช่วยให้เจ้าของที่แท้จริงได้พิสูจน์สิทธิ และเชื่อว่านอกจากจะประชาชนได้รับความช่วยเหลือแล้ว การท่องเที่ยวก็จะดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย  นอกจากนี้ยังระบุว่า เตรียมตรวจสอบ การครอบครองเกาะนางยวน ที่ส่อเอื้อประโยชน์ให้นายทุนด้วย

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา