ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเห็นชอบ ให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม ส.ว. คาดแล้วเสร็จช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้


จำนวนผู้ชม: 76    วันที่โพสต์: 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:31 น.
Facebook

15 ก.ค. 62 - ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม ส.ว. ออกไปอีก 30 วัน เพื่อความละเอียดรอบคอบ คาดแล้วเสร็จช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้

        ที่ประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 9 ชั้น 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ...ขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างข้อบังคับฯ ออกไปอีก 30 วัน เพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ ตามที่ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมาธิการสามัญฯ เสนอ

        โดย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานที่ปรึกษากรรมาธิการสามัญฯ  กล่าวว่า หลังจากขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปแล้ว ร่างข้อบังคับฯ จะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้ ย้ำ จะไม่มีการขยายระยะเวลาการพิจารณาอีกแน่นอน

        ด้าน นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ได้อภิปรายว่า ขอให้การดำเนินการขยายระยะเวลาของคณะกรรมาธิการฯ แล้วเสร็จตามกำหนด เพื่อให้การทำงาน ของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา เป็นไปอย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา