มติที่ประชุม กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนฯ ระบุ ไม่ต่อสัมปทาน บีทีเอส สายสีเขียว


จำนวนผู้ชม: 801    วันที่โพสต์: 13 สิงหาคม 2562 เวลา 16:19 น.
Facebook

13 ส.ค. 62 - โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า(บีทีเอส) เผย มติที่ประชุมไม่ต่อสัมปทานทางด่วนรถไฟฟ้า (บีทีเอส) สายสีเขียว ชี้การต่อสัมปทานอาจไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวกรณีการขยายสัญญาสัมปทานเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวของบีทีเอสว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเรื่องการขยายสัญญาสัมปทานเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวของบีทีเอส โดยเชิญหน่วยงานเข้าให้ข้อมูล คือ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการกรรมการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและคณะกรรมการฯ / ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย / ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะกรรมการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยได้มอบหมายให้นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ชี้แจงแทน

ภายหลังรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดและแนวทางการดำเนินการ การเดินรถและการขยายสัญญาสัมปทานเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวของบีทีเอส ที่ประชุมมีมติไม่ให้มีการต่อสัญญาสัมปทานออกไปอีก 40 ปี เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การต่อสัมปทานอาจไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้อง รวมถึงคณะทำงานไม่สามารถชี้แจงให้ที่ประชุมเชื่อได้ว่า การต่อสัมปทานจะมีประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา