เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ย้ำ กกต. เป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูปการเมือง และทำจริงจังมาโดยตลอด แต่ต้องใช้เวลา


จำนวนผู้ชม: 104    วันที่โพสต์: 13 สิงหาคม 2562 เวลา 16:33 น.
Facebook

13 ส.ค. 62 – เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ระบุ คณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศฯ  สานต่อจัดตั้งสถาบันวิทยาการพรรคการเมือง ย้ำ กกต. เป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูปการเมือง และทำจริงจังมาโดยตลอด แต่ต้องใช้เวลา พร้อมยืนยัน การสืบสวนไต่สวนข้อร้องเรียนจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

         พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  กล่าวต่อที่ประชุมวุฒิสภา ในวาระการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ต่อข้อถามถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองว่า  ในชุดคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ  ซึ่งมีตัวแทนจากพรรคการเมืองและ กกต. เข้าร่วมเป็นกรรมการ ได้ดำเนินการสานต่อ ออกแบบและจัดตั้งให้สถาบันวิทยาการพรรคการเมือง ซึ่งประกอบไปด้วย วิทยาลัยพรรคการเมืองที่จะให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรและผู้สมัครของพรรคการเมือง  วิทยาลัยพัฒนาคุณภาพพลเมืองที่จะให้ความรู้เผยแพร่วิถีชีวิตและองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตย  และวิทยาลัยพัฒนาบุคลากรการเลือกตั้งที่จะให้ความรู้ต่าง ๆ กับบุคคลการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   พร้อมระบุว่า  กกต. เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิรูปด้านการเมืองที่ได้ทำอย่างจริงจังมาโดยตลอด มีการลงพื้นทีให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ลงไปอธิบาย แต่เป็นการลงไปสร้างเครือข่ายในรูปแบบของคณะกรรมการประจำหมู่บ้าน เผยแพร่วัฒนธรรมประชาธิปไตย ถ่ายทอดความรู้ อบรมให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่ การเคารพกฎหมาย การมีส่วนร่วมทางการเมืองรวมถึงการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  ซึ่งยอมรับว่า จำเป็นต้องใช้เวลาในการทำงานด้านนี้

           พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังได้กล่าวถึงการสืบสวนไต่สวนข้อร้องเรียนจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาว่า  มีเรื่องร้องเรียนเข้ามากว่า 500 เรื่อง ซึ่งจะต้องมีกระบวนการพิจารณาคำร้อง ตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้น  ซึ่ง กกต. ยืนยันว่า จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 

เรณู เขมาปัญญา ข่าว เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา