ประธานรัฐสภา ไม่กังวลกรณีถูกร้อง ดำเนินการประชุมรัฐสภาให้ความเห็นชอบ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ขัดรัฐธรรมนูญ ยืนยัน ดำเนินการภายใต้กฎหมาย


จำนวนผู้ชม: 125    วันที่โพสต์: 13 สิงหาคม 2562 เวลา 16:38 น.
Facebook
13 ส.ค. 62 - ประธานรัฐสภา ไม่กังวลกรณีถูกร้อง ดำเนินการประชุมรัฐสภาให้ความเห็นชอบ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ขัดรัฐธรรมนูญ 60 ยืนยัน ทำงานและดำเนินการภายใต้กฎหมาย ขณะเดียวกันพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกฝ่าย

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยกรณี นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ยื่นต่ออัยการสูงสุด กล่าวหาตนดำเนินการประชุมรัฐสภาให้ความเห็นชอบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 โดยระบุว่าตนไม่กังวลและยืนยันถึงการทำงานและดำเนินการภายใต้กฎหมาย อีกทั้งได้มีการหารือในที่ประชุมสภาแล้ว นอกจากนี้ ตนพร้อมรับและสนับสนุนการตรวจสอบจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่และอยู่ภายใต้กฎหมาย รวมทั้งขอให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมาย ขณะเดียวกัน หากตนกระทำผิดกฎหมาย พร้อมที่จะรับผิดชอบ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความคิดเรื่องการฟ้องกลับแต่อย่างใด

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา