วิปรัฐบาล ระบุ ผลลงมติร่างข้อบังคับการประชุมสภาฯ ไม่ใช่แพ้โหวต ชี้ เป็นเรื่อง กมธ.เสียงข้างมาก-น้อย


จำนวนผู้ชม: 287    วันที่โพสต์: 13 สิงหาคม 2562 เวลา 17:45 น.
Facebook

13 ส.ค. 62 - วิปรัฐบาล ชี้แจง ผลการลงมติร่างข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 9 อำนาจหน้าที่ของประธานสภา ไม่ใช่การแพ้โหวต ชี้ เป็นเรื่อง กมธ.เสียงข้างมาก-น้อย ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้านหรือรัฐบาล ระบุ ถือเป็นบทเรียน ที่ต้องนำมาปรับปรุงแนวทางการทำงาน

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร และ น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ โฆษกคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) แถลงถึงการประชุมวิปรัฐบาล ในกรณีที่ฝ่ายค้านหยิบยกผลการลงมติ 204 ต่อ 205 เสียงในร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) ข้อ 9 อำนาจหน้าที่ของประธานสภา เป็นความพ่ายแพ้การลงมติของฝ่ายรัฐบาลว่า อยากทำความเข้าใจในผลการลงมติดังกล่าว ว่าไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้านหรือรัฐบาล แต่เป็นเรื่องของกมธ.เสียงข้างมาก และเสียงข้างน้อย ซึ่งผลคะแนน 205 เสียง เกิดจากกมธ.เสียงข้างมากไปลงมติ ซึ่งเป็นเสียงฝั่งรัฐบาลด้วย ไม่ใช่ฝ่ายค้านอย่างเดียว ทั้งนี้กรณีดังกล่าวถือเป็นบทเรียน ที่วิปรัฐบาลจะต้องดูถึงปัญหาและนำกลับมาปรับปรุงแนวทางการทำงานของวิปรัฐบาลในครั้งต่อไปว่า จะต้องลงรายละเอียดกฎหมายแต่ละข้อก่อนเข้าประชุมสภา และการโหวตหลังจากนี้สมาชิกพรรคฝ่ายรัฐบาลต้องปฏิบัติตามมติวิปรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

ด้านนายอรรถกร กล่าวด้วยว่า จากกรณีดังกล่าว ถือว่ายังไม่ได้สะท้อนเสียงที่แท้จริงของการประชุม ส.ส.หลายคนโหวตโดยการขานชื่อ แต่คะแนนไม่ได้ถูกนำมาคิดรวม ทั้งยังต้องยอมรับว่าระบบการลงคะแนนยังใหม่ เห็นได้จากการประชุมวุฒิสภาก่อนหน้านี้ และในการประชุมสภาผู้แทนราษฏร ที่หลายคนลงคะแนนแล้ว แต่ไม่ปรากฎรายชื่อ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องของการไม่ได้ยินเสียงออดลงมติ และเพื่อเป็นการลดความผิดพลาด จึงได้หารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ให้รับทราบถึงปัญหาและหามาตรการป้องกัน ด้วยการยืดเวลาการลงมติ และตรวจสอบการลงมติ

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา