หัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พร้อมถอนตัวจากรัฐบาล หากมอบที่ดินทำกินประชาชนให้ ส.ป.ก.ตามมติผู้ตรวจการแผ่นดินจำนวนผู้ชม: 2171    วันที่โพสต์: 14 สิงหาคม 2562 เวลา 15:42 น.
Facebook
14 ส.ค. 62- หัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พร้อมถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล หากรัฐบาลมอบที่ดินทำกินประชาชนในพื้นที่อุทยานฯ ให้ ส.ป.ก.ตามมติผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายดำรงค์ พิเดช หัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย แถลงไม่เห็นด้วยกับมติของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เสนอแนะให้รัฐบาลมอบที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ำเขียว ป่าครบุรี ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตนของกรมป่าไม้ให้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อนำไปให้บุคคลกลุ่มหนึ่งไปทำประโยชน์ และนโยบายโฉนดทองคำด้วยการนำที่ดิน สปก.ไปแปลงเป็นโฉนด เพื่อนำไปซื้อขายได้ ตลอดจนการเสนอให้มีการตัดถนนเชื่อมคลองลาน- อุ้มผาง ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการรณรงค์เร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายคลองลาน - อุ้มผาง ภาคประชาชน (ครคอป.) ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการระงับโครงการดังกล่าวไปแล้ว ซึ่งเรื่องนี้จะส่งผลกระทบมหาศาล เพราะปัจจุบันมีชนกลุ่มน้อยไปอยู่อาศัยจำนวนมาก รวมทั้งผู้อพยพมาใหม่และเก่าบุกรุกป่าต้นน้ำลำธาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ถ้ามีการตัดถนนจะทำให้ชนกลุ่มน้อยบุกรุกปลูกพืชเชิงเดียวทำลายต้นน้ำลำธารจำนวนมากและควบคุมไม่ได้ ดังนั้นหากรัฐบาลดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าว พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทยพร้อมที่จะถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลทันที

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา