กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) แนะการขยายสัญญาสัปทานเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ต้องไม่ทำให้ค่าโดยสารแพงเกินไป จำนวนผู้ชม: 120    วันที่โพสต์: 14 สิงหาคม 2562 เวลา 16:18 น.
Facebook
14 ส.ค. 62 - คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) แนะการขยายสัญญาสัปทานเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ต้องไม่ทำให้ค่าโดยสารแพงเกินไป  พร้อมเตรียมนัดประชุมพิจารณาเรื่องศึกษาสัญญาสัปทานทางด่วน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. นี้

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร และนายคริส โปตระนันทน์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) แถลงผลการประชุมเรื่องการขยายสัญญาสัปทานเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวของบีทีเอส โดยเป็นการประชุมร่วมกับ นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร  กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด  สรุปได้ว่ารถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนหลักจะหมดอายุสัปทานในวันที่ 4 ธันวาคม 2572 ส่วนรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย (ส่วนที่ 1 และ 2) จะสิ้นสุดอายุสัปทานในวันที่ 2 พฤษภาคม 2585 โดยได้มีการดำเนินงานและมีกรอบการเจรจาที่สำคัญใน 3 ประเด็น คือ 1. จัดเก็บค่าโดยสารตารางเดียวเก็บตามระยะทาง สูงสุดไม่เกิน 65 บาท และไม่มีค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนโดยทันที  2. ภาระค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนที่เอกชนจะสนับสนุน กทม.  และ3. มีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ กทม. อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีความเห็นว่า ทำอย่างไรจึงจะทำให้อัตราค่าโดยสารไม่แพงจนเกินไป เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเอกชนสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ 

โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ เปิดเผยด้วยว่า ได้กำหนดนัดประชุมครั้งต่อไปเพื่อพิจารณาเรื่องศึกษาสัญญาสัปทานทางด่วน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ คือคณะทำงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และอัยการเจ้าของสำนวน 17 คดี เกี่ยวข้องกับสัญญาสัมปทานทางด่วน

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา