ส.ส.จิรัฎฐ์ พรรคอนาคตใหม่ ตั้งกระทู้ถามสด ถึงความโปร่งใสในการอนุมัติผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ EEC


จำนวนผู้ชม: 114    วันที่โพสต์: 14 สิงหาคม 2562 เวลา 17:09 น.
Facebook

14 ส.ค. 62 - ส.ส.จิรัฎฐ์ พรรคอนาคตใหม่ ตั้งกระทู้ถามสด เรื่องความโปร่งใสในการอนุมัติผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้าน พลเอก อนุพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยัน การจัดทำผังเมืองโครงการ EEC ดำเนินการตามกฎหมายผังเมือง ย้ำชัดไม่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใด

          นายจิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคอนาคตใหม่ ตั้งกระทู้ถามสด ต่อนายกรัฐมนตรี เรื่องคามโปร่งใสในการอนุมัติผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยระบุว่า จากกรณีที่ได้มีการอนุมัติผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ EECไปแล้วนั้น ปัจจุบันประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ยังมีข้อสงสัยในการดำเนินงานดังกล่าว จึงต้องการถามไปยังรัฐบาลว่า การจัดทำผังเมืองในโครงการขนาดใหญ่เป็นไปตามหลักการหรือไม่เหตุใดจึงอนุมัติผังเมืองที่เป็นเขตพื้นที่ของนายทุนถือครอง พร้อมเรียกร้องเปิดเผยข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน การประชุม และขอให้ตรวจสอบการอนุมัติผังเมืองในหลายพื้นที่ อาทิ อำเภอบางปะกง และ

         พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามสด แทนนายกรัฐมนตรี ได้ระบุว่า การจัดทำผังเมืองดำเนินการตามกฎหมายและรับฟังรับความคิดเห็นของประชาชนตามหลักการทำผังเมือง เป็นไปด้วยความโปร่งใส เจ้าหน้าที่ทำตามหลักการไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ทำให้การพัฒนาเมือง ชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวดำเนินการสอดคล้องกับพื้นที่ โดยขณะนี้ผังการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้พิจารณาถึงข้อมูลภาพรวมของการใช้ประโยชน์ ที่หน่วยงานต่างๆ จะเข้าไปดำเนินการ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ การขยายตัวของเมือง พื้นที่ชุมชนเมือง ของประชาชนทั้งปัจจุบันและอนาคต เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการ และเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในภาพรวมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนการดำเนินการหลังจากนี้จะต้องจัดทำผังเมืองรวมตามกฎหมายผังเมืองอีกครั้งโดยเร็วที่สุด

         พลเอก อนุพงษ์ กล่าวพร้อมย้ำว่า การกำหนดผังเมืองไม่มีนโยบายที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ เจ้าสัว หรือนายทุน ส่วนการรับฟังความคิดเห็นไม่ได้ทำเพื่อให้จบไป แต่ต้องการให้ประชาชนเข้าใจสิ่งที่รัฐทำอย่างแท้จริง ทำให้ยอมรับถึงประโยชน์ส่วนรวม แต่ทั้งหมดทั้งมวลจะไม่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม จะขอรับประเด็นที่ ส.ส.จิรัฎฐ์ เรียกร้องทั้ง 2 เรื่องข้างต้น ไปตรวจสอบและดำเนินการตามหลักกฎหมายต่อไป

 

 

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์  ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา