ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ รับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจาก ประชาชนชาวชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ กรณีพิพาทสวนป่าคอนสารทับที่ทำกินของราษฎร


จำนวนผู้ชม: 733    วันที่โพสต์: 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10:18 น.
Facebook

15 ส.ค. 62 - ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ รับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากประชาชนชาวชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ กรณีพิพาทสวนป่าคอนสารทับที่ทำกินของราษฎร  เผย  17ส.ค. นี้ ส.ส.ของพรรคในจังหวัดภาคอีสานจะลงพื้นที่ เพื่อรับฟังและติดตามปัญหาอีกครั้ง

         นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ พร้อม นายอภิชาติ ศิริสุนทร และนายคำพอง เทพาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวภายหลังรับหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมจาก ประชาชนชาวชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ถึงกรณีพิพาทสวนป่าคอนสารทับที่ทำกินของราษฎรชาวชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ว่า กรณีดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดีและโจทก์ คือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ได้เข้าปิดหมายบังคับคดี เมื่อวันที่ 26กรกฎาคม 2562ที่ผ่านมา มีผลให้ชาวบ้านในชุมชนบ่อแก้ว ต้องออกจากพื้นที่ภายในวันที่ 27สิงหาคม นี้ ซึ่งปัจจุบันคดีนี้ยีงอยู่ในชั้นการบังคับคดี ทั้งนี้ หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงกรณีปัญหานี้เป็นข้อพิพาทที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลานานกว่า 41ปี นับตั้งแต่การเข้ามาปลูกสร้างสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ในปี พ.ศ. 2521เป็นต้นมา โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน ซึ่งจากการตรวจสอบของคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ชาวบ้านได้อาศัยทำกินตั้งแต่ปี พ.ศ.2496เป็นต้นมา โดยมีหลักฐาน เช่น ใบเสียภาษีบำรุงท้องที่ และร่องรอยการทำประโยชน์ ต่อมาปี พ.ศ.2516รัฐได้ประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนาม และได้มีการปิดประกาศเพื่อให้ราษฎรที่อาศัยทำประโยชน์ในพื้นที่ได้แจ้งการครอบครอง ซึ่งมีราษฎรหลายรายได้แจ้งการครองครองตามประกาศข้างต้น จากนั้นในปี พ.ศ.2521ออป. ได้เข้าดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าคอนสารจำนวนเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,401ไร่ ซึ่งได้ก่อให้เกิดผลกระทบในสิทธิที่ดิน เพราะพื้นที่สวนป่าทับซ้อนที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎร อย่างไรก็ดี พรรคอนาคตใหม่ คาดว่า ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเป็นที่ยุติว่า ราษฎรได้ถือครองทำประโยชน์มาก่อนสวนป่าคอนสาร แต่ขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาตัดสินใจทางนโยบาย และไม่มีการดำเนินการใดๆ ในทางปฏิบัติ

           นายพิธา กล่าวเพิ่มเติมว่า พรรคอนาคตใหม่ มองว่าการแก้ไขปัญหาโดยใช้มาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว โดยไม่ใช้มาตรการทางนโยบายควบคู่จะทำให้เกิดปัญหาไม่มีที่สิ้นสุด มีการละเมิดสิทธิทำกินประชาชน ดังนั้น จึงเสนอรัฐบาล ให้มีการแก้ไขปัญหาในกรณีชุมชนบ่อแก้ว โดยไม่ใช้มาตรการทางกฎหมายกับชาวบ้าน แต่ควรใช้มาตรการทางนโยบายในการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก พร้อมเสนอให้คณะรัฐมนตรี สั่งการเพื่อชะลอบังคับคดีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน และขอให้คณะรัฐมนตรีเร่งพิจารณาเห็นชอบแผนการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนโดยชุมชน ด้วย  อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ในจังหวัดทางภาคอีสาน จะติดตามการแก้ปัญหากรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยในวันที่ 17สิงหาคม 2562นี้ จะลงพื้นที่ชุมชนบ่อแก้ว เพื่อรับฟังและติดตามปัญหาอีกครั้ง

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภา

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา