ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ เสนอญัตติให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งกรรมาธิการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องใบกระท่อมอย่างเป็นระบบ


จำนวนผู้ชม: 123    วันที่โพสต์: 15 สิงหาคม 2562 เวลา 11:00 น.
Facebook

15 ส.ค. 62 -  ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ เข้าชื่อเสนอญัตติให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งกรรมาธิการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องใบกระท่อมอย่างเป็นระบบ ระบุ เมื่อรัฐบาลจะปลดล็อคกัญชาก็ควรปลดล็อคใบกระท่อมด้วย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอื่น ๆ

         นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 20 คน  ร่วมกันลงชื่อเสนอญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องใบกระท่อมอย่างเป็นระบบ  โดยนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร  รับเรื่องเพื่อเสนอต่อไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

         นายเทพไท กล่าวว่า ถ้ารัฐบาลจะปลดล็อคกัญชาก็ควรปลดล็อคใบกระท่อมด้วย เพราะจัดอยู่ในพืชยาเสพติดประเภทเดียวกันคือประเภทที่ 5 เพราะการปลดล็อคใบกระท่อมจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านมากกว่า เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นักวิจัย กลุ่มเภสัชกร และตัวแทนประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ได้อย่างรอบด้าน  พร้อมฝากรัฐบาลทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง

          ด้านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร  ได้รับเรื่องการขอเสนอญัตติ พร้อมระบุว่าจะนำเรื่องเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาในการบรรจุระเบียบวาระต่อไป

 

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภา

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา