ประธานวิปฝ่ายค้าน เผย อยู่ระหว่างจัดทำและเสนอร่างญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ประเด็นรัฐบาลทำผิดรัฐธรรมนูญ คาดแล้วเสร็จวันนี้


จำนวนผู้ชม: 487    วันที่โพสต์: 15 สิงหาคม 2562 เวลา 11:21 น.
Facebook

15 ส.ค. 62 - ประธานวิปฝ่ายค้าน เผย อยู่ระหว่างจัดทำและเสนอร่างญัตติเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ในประเด็นที่รัฐบาลทำผิดรัฐธรรมนูญ คาดแล้วเสร็จวันนี้ พร้อมยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอน

          นายสุทิน  คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงความคืบหน้า การจัดทำร่างญัตติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 เพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ในประเด็นที่รัฐบาลทำผิดรัฐธรรมนูญทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำชื่อเรื่องร่างญัตติ ซึ่งวันนี้ (15 ส.ค. 62) ตนจะหารือ กับผู้จัดทำร่างญัตติ คือ นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย และ นายปิยบุตร  แสงกนกกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โดยคาดว่าจะจัดทำแล้วเสร็จภายในวันนี้ และจะแถลงข่าวให้สื่อมวลชนและประชาชนได้ทราบ จากนั้น ตนจะหารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอญัตติดังกล่าวต่อที่ประชุม ส.ส.พิจารณา ตามขั้นตอนต่อไป

          นายสุทิน กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากข้อบังคับการประชุมเดิม ไม่ได้ระบุถึงการรองรับการอภิปรายตามมาตรา 152 แต่ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาได้มีกำหนดไว้ ดังนั้น ต้องรอให้ร่างข้อบังคับฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ส.ส.ก่อน ซึ่งส่วนตัวคาดว่า ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร และเมื่อข้อบังคับมีผลใช้บังคับแล้ว สมาชิกจะสามารถยื่นญัตติตามมาตรา 152 ได้ทันที แต่หากการพิจารณาข้อบังคับมีความล่าช้า ตนก็อาจจะยื่นญัตติดังกล่าวค้างไว้ ทั้งนี้ ยืนยันว่า ฝ่ายค้านจะยื่นญัตติตามมาตรา 152 ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแน่นอน เพื่อเร่งให้ทุกฝ่ายชี้แจงและแก้ไขปัญหาประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณตนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้แล้วเสร็จ เมื่อรัฐบาลชี้แจงเรื่องสถานภาพได้ชัดเจนแล้วจะได้เดินหน้าแก้ปัญหาให้กับประชาชนต่อไป

          ทั้งนี้ ส่วนตัวตั้งข้อสังเกตถึงมติ ครม. เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (13 ส.ค.62) ว่า รัฐบาลยังคงไม่เชื่อมั่นในสถานภาพของตนเอง จึงมีเพียงเรื่องการตั้งข้าราชการการเมืองเท่านั้น แต่ไม่มี ประเด็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนหรือการอนุมัติงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการของรัฐบาลแต่อย่างใด

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา