ส.ส.สมพงษ์ พรรคเพื่อไทย รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้าน จ.เชียงใหม่ หลังได้รับความเดือดร้อนสูญเสียที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน และไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้


จำนวนผู้ชม: 288    วันที่โพสต์: 15 สิงหาคม 2562 เวลา 12:49 น.
Facebook

15 ส.ค. 62 - ส.ส.สมพงษ์ พรรคเพื่อไทย รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ หลังได้รับความเดือดร้อนจากการสูญเสียที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน และไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินที่ถือครองมานานตั้งแต่บรรพบุรุษได้

          นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย รับหนังสือร้องทุกข์จากชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังได้รับความเดือดร้อนต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน จากการที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินที่ครอบครองมานานตั้งแต่บรรพบุรุษได้  

          นายสมพงษ์ กล่าวด้วยว่า ชาวบ้าน 2 หมู่บ้านในพื้นที่ มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินรวมกัน 2 ถึง 3 พันไร่ แต่ต่อมาถูกหน่วยทหารเข้ากำหนดเขตที่ดินเนื้อที่กว่า 3 หมื่นไร่ ทับซ้อนกับที่ดินของชาวบ้าน ทำให้ได้รับความเดือดร้อน จึงรวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือขอให้รัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการดูแลพื้นที่ดังกล่าว โดยชาวบ้านครอบครองที่ดินทำกินผืนนี้ต่อกันมานานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ แต่กลับไม่สามารถออกเอกสารสิทธ์ครอบครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ จะพร้อมรับหนังสือร้องทุกข์ และจะส่งมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาแก้ไขปัญหาต่อไป

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา