หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ รับหนังสือจากเครือข่ายเพื่อนตะวันออกฯ ขอให้ฝ่ายค้านผลักดันตั้ง กมธ.ตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากผังเมืองรวม EEC อย่างจริงจัง


จำนวนผู้ชม: 214    วันที่โพสต์: 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13:08 น.
Facebook

15 ส.ค. 62 - หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ พร้อมด้วย ส.ส.จากพรรคร่วมฝ่ายค้าน รับหนังสือจากเครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก ขอให้ฝ่ายค้านผลักดันการตั้ง กมธ.ตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากผังเมืองรวม EEC อย่างจริงจัง หวั่นเอื้อผลประโยชน์ให้นายทุน

       นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จากพรรคร่วมฝ่ายค้าน รับหนังสือจากนายกัญจน์ ทัตติยกุล เครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก และภาคีเครือข่ายรวม 12เครือข่าย เพื่อขอให้พรรคร่วมฝ่ายค้านผลักดันการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) เพื่อทำการศึกษาและตรวจสอบผลกระทบการดำเนินการโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) โดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนเรื่องการจัดทำผังเมืองรวม EEC อย่างจริงจัง พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการจัดทำผังเมืองรวม EEC ใหม่ตั้งแต่ต้น โดยให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Public Participation) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย นายกัญจน์ กล่าวว่า ขอให้รัฐบาลชะลอการดำเนินการประกาศผังเมืองรวม EEC ไว้ก่อน เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องเร่งรัดการดำเนินการ ซึ่งหากไม่ดำเนินการตามผังเมืองรวม EEC ก็ยังไม่มีบทลงโทษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย พร้อมย้ำ การเร่งรัดประกาศใช้ผังเมืองรวม EEC จะเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้กับคนกลุ่มน้อย แต่จะสร้างผลกระทบให้กับประชาชนส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ยังมองว่าการใช้ผังเมืองรวม EEC มีปัญหาในหลายบริเวณ เนื่องจากมีการกำหนดการใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่เป็นการนำพื้นที่เกษตรกรรมไปใช้เป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม อาทิ พื้นที่บริเวณริมน้ำและต้นแม่น้ำบางปะกง

    ด้านนายสงคราม กล่าวว่า ฝ่ายค้านจะดำเนินการผลักดันเรื่องนี้เพื่อให้มีการตั้ง กมธ. บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้พื้นที่อย่างแท้จริง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการใช้ประโยชน์จากผังเมือง EEC เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา