พรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงข่าวเตรียมยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ ประเด็นถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วน


จำนวนผู้ชม: 663    วันที่โพสต์: 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13:22 น.
Facebook

15 ส.ค.62 - พรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงข่าวเตรียมยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ ต่อนายกรัฐมนตรี ประเด็นถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วน ในวันพรุ่งนี้ ยืนยันหากไม่ชี้แจงอาจส่งผลต่อสถานภาพของคณะรัฐมนตรีและการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณ ปี 2563

           นายสุทิน  คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)  น.อ.อนุดิษฐ์  นาครทรรพ ส.ส.กรุงเทพมหานคร และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร และนายแพทย์ชลน่าน  ศรีแก้ว ส.ส.จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทน 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านแถลงข่าวเตรียมยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ต่อนายกรัฐมนตรี ประเด็นถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วน

          น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่ไม่เข้าตอบกระทู้ถามสด เรื่อง การถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากเรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่า การที่ระบุเช่นนั้นอาจเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่งการตั้งกระทู้ถามของ ส.ส. นั้น เนื่องจากเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้าง กรณีดังกล่าวถือว่า นายกรัฐมนตรี มีการกระทำที่บกพร่องและอาจส่งผลต่อการดำรงอยู่ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่สุ่มเสี่ยงเป็นโมฆะ ดังนั้น นายกรัฐมนตรี ควรเร่งชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยด่วน อย่างไรก็ตาม พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยืนยันว่า การยื่นกระทู้ถามเรื่องนี้ไม่ใช่เครื่องมือโจมตี ครม.และรัฐบาล แต่เป็นหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล จึงขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจและให้เกียรติการทำงานของแต่ละฝ่าย รวมทั้งขอให้นายกรัฐมนตรีอย่าปฏิเสธความรับผิดชอบในการตอบกระทู้ต่อรัฐสภา หากนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว และไม่ยอมรับการตรวจสอบจากสภาผู้แทนราษฎร พรรคร่วมฝ่ายค้านจำเป็นต้องใช้อำนาจตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ ในการเสนอญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติเพื่อซักถามนายกรัฐมนตรีถึงกรณีดังกล่าวต่อไป ซึ่งจะไม่ใช่เฉพาะประเด็นการทำผิดเรื่องถวายสัตย์ปฏิญาณตนเท่านั้น อาจมีประเด็นอื่นๆ ที่ทำผิดต่อรัฐธรรมนูญด้วย

          ด้านนายจิรายุ กล่าวว่า หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่านายกรัฐมนตรีกระทำผิดจริง ต้องส่งเรื่องไปยังศาลปกครองวินิจฉัยต่อไปตามมาตรา 231 (2) ไม่ใช่ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญตามที่เป็นข่าว ซึ่งศาลปกครองจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก กว่าจะมีคำวินิจฉัยและพิพากษาออกมา อีกทั้ง ในการประชุม ครม. เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (13 ส.ค.62) ก็ยังไม่มีการพิจารณางบประมาณโครงการของรัฐบาล พรรคร่วมฝ่ายค้าน กังวลว่าหากรัฐบาลต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วศาลปกครองมีคำวินิจฉัยที่ไม่เป็นคุณต่อรัฐบาลก็อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตได้

          ขณะที่ นายสุทิน กล่าวว่า ขณะนี้ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 นั้น นพ.ชลน่าน  ศรีแก้ว ส.ส.จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง 246 คน จะลงนาม ซึ่งในพรุ่งนี้ (16 ส.ค.62) เวลา 8.30 น. ก็จะยื่นเรื่องดังกล่าวต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ทั้งนี้ ส่วนตัวยืนยันว่า การเสนอญัตติดังกล่าว สามารถเทียบเคียงกับได้กับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ คาดการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม ส.ส. น่าจะแล้วเสร็จวันนี้ และเชื่อญัตติที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาก่อนการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา