ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุ ข้อจำกัดบางประการที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย เกิดจากอาคารยังสร้างไม่แล้วเสร็จ


จำนวนผู้ชม: 295    วันที่โพสต์: 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14:18 น.
Facebook

15 ส.ค. 62 - ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุ ข้อจำกัดบางประการที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย เกิดจากอาคารยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ย้ำ อย่าให้ข้อจำกัดหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นเงื่อนไขในการทำงานเพื่อประชาชน 

          นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการที่  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หลายรายวิพากษ์วิจารณ์ความไม่พร้อมในด้านต่างๆ ของอาคารรัฐสภาเกียกกายว่า ต้องยอมรับว่าขณะนี้อาคารรัฐสภาเกียกกาย ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงอาจมีข้อจำกัดอยู่บ้าง อาทิ ระบบเสียงเรียกสมาชิกลงมติ และห้องน้ำ ส่วนที่มี ส.ส. บางคนระบุว่าจะนำวิทยุมาใช้ฟังเพื่อติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาฯ เวลาอยู่นอกห้องประชุมนั้นถือเป็นเรื่องดี

          ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้ห้องประชุมจันทราเพื่อประชุมสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ เป็นการขอใช้ห้องประชุมของวุฒิสภาชั่วคราวไปก่อน จนกว่าห้องประชุมสุริยันจะก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงขอให้ ส.ส.ยอมรับข้อจำกัดบางเรื่อง ส่วนการเข้าห้องประชุมไม่ทันเนื่องจากไม่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนนั้น ขอความร่วมมือไปยังสมาชิกให้อยู่บริเวณใกล้ห้องประชุม สำหรับเรื่องฝุ่นในห้องประจันทรา ยืนยันว่า สภาพอากาศในห้องประชุมจันทราไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของสมาชิกฯ ซึ่งตนได้ประสานงานกับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ใช้จุดบกพร่องตรงนี้เป็นบทเรียนแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นที่ห้องประชุมสุริยัน แล้ว พร้อมย้ำว่า อย่าให้ข้อจำกัดหรืออุปสรรคบางอย่างมาเป็นเงื่อนไขในการทำงานเพื่อประชาชน

          สำหรับการโหวตลงมติในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ (14 ส.ค. 62) ในเรื่องพิจารณาข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... รายข้อ ที่ฝ่ายค้านระบุว่า ฝ่ายค้านโหวตชนะฝ่ายรัฐบาล ยืนยันว่าเป็นเรื่องของกรรมาธิการร่างข้อบังคับฯ เสียงข้างมากและเสียงข้างน้อย ไม่ใช่การโหวตชนะหรือแพ้ของฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา