ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขออย่านำปัญหาห้องประชุมจันทรา อาคารรัฐสภาแห่งใหม่มาเป็นอุปสรรคการทำงาน


จำนวนผู้ชม: 294    วันที่โพสต์: 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14:27 น.
Facebook

15 ส.ค. 62 –ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่านำปัญหาห้องประชุมจันทรา อาคารรัฐสภาแห่งใหม่มาเป็นอุปสรรคการทำงาน  ด้านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมนำข้อเสนอแนะสมาชิกไปพิจารณาแก้ไข คาดภายในสิ้นปีนี้ ห้องประชุมสุริยันซึ่งเป็นห้องประชุมสภาฯ จะสามารถใช้งานได้และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงปัญหาอาคารและสถานที่ โดยเฉพาะห้องประชุมจันทรา ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่เกียกกายที่ยังมีข้อจำกัดในหลายเรื่อง อาทิ ระบบการสื่อสารไม่ครอบคลุม ปัญหาแสงสว่าง และระบบเตือนภัย ว่า ห้องประชุมจันทรานี้เป็นห้องประชุมวุฒิสภาไม่ใช่ห้องประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งผู้รับผิดชอบดูแลคือวุฒิสภา ต้องขอบคุณวุฒิสภา การต่อเติมทำไม่ได้ง่าย เพราะสภาผู้แทนราษฎรยืมวุฒิสภาใช้สถานที่อยู่วิธีที่ดีที่สุดคือพยายามไม่ให้เกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งได้มีการหารือตลอดเวลาถึงทางแก้ปัญหาทั้งเรื่องไฟไหม้และปัญหาฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้าง จึงขอให้ทุกคนช่วยกันทำให้งานของสภาฯ ไม่มีอุปสรรคที่จะเกิดจากความไม่สะดวก อย่าให้ประชาชนมองว่าเอาเรื่องนี้มาเป็นอุปสรรคในการทำงาน

   ด้าน นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวชี้แจงโดยยอมรับว่าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจำเป็นต้องเข้าใช้พื้นที่บางส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการและประหยัดงบประมาณ  ซึ่งห้องประชุมจันทราที่เป็นห้องประชุมของวุฒิสภาถือเป็นสถานที่ที่ดีสุดในขณะนี้สำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาและประชุมสภาผู้แทนราษฎร การใช้งานอาจมีติดขัดบ้าง แต่การตกแต่งหรือแก้ไขในขณะนี้อาจกระทบต่อสิทธิผู้รับจ้างหรือทำให้ผู้รับจ้างเกิดความเสียหายได้ ไม่อยากให้เกิดการฟ้องร้องคดีกันภายหลัง ทั้งนี้จะนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะขอสมาชิกนำไปปฏิบัติและปรับปรุงสถานที่ให้ดีขึ้น พร้อมคาดว่า ภายในสิ้นปีนี้ห้องประชุมสุริยันซึ่งเป็นห้องประชุมสภาฯ จะสามารถใช้งานได้และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    ขณะที่ นายโชติจุฑา อาจสอน กรรมการบริหารที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ กล่าวชี้แจงว่า ในส่วนของอาคารได้ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัย การแจ้งเหตุและระบบเตือนภัยหากเกิดเหตุมีทางหนีไฟซึ่งได้เตรียมไว้หมดเรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนของความไม่สะดวกจะพิจารณาแก้ไขเป็นกรณีไป

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา