หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ พร้อมตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน รับข้อร้องเรียนกรณีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชาวบ้านชุมชนบ่อแก้ว จ.ชัยภูมิ ถูกประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ


จำนวนผู้ชม: 111    วันที่โพสต์: 15 สิงหาคม 2562 เวลา 18:50 น.
Facebook

15 ส.ค. 62 - หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ พร้อมตัวแทน พรรคร่วมฝ่ายค้าน รับการยื่นหนังสือจาก ชาวบ้านชุมชนบ่อแก้ว จ.ชัยภูมิ ได้รับความเดือนร้อนจากกรณีรัฐประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนามทับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย พร้อมขอส่งต่อปัญหา ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ พร้อมด้วย ส.ส. จากพรรคร่วมฝ่ายค้าน รับการยื่นหนังสือจาก นางมยุรี พงษ์สุวรรณ์ ตัวแทนชาวบ้านบ่อแก้ว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ที่ประสบปัญหากรณีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ถูกรัฐประกาศป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม และกำลังจะถูกบังคับคดีในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นอกจากนี้ยังได้ให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ที่เคยทำกินมาอย่างยาวนานโดยไม่สมัครใจหรือไม่มีการชดเชยให้เหมาะสมกับความเสียหายที่ได้รับ การกระทำดังกล่าวจึงถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ตนมีหลักฐานชัดเจนว่าชาวบ้านอยู่และทำกินในพื้นที่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 ก่อนจะถูกรัฐประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จึงต้องการร้องขอให้หาแนวทางช่วยเหลือ พร้อมส่งเรื่องให้กับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม พิจารณายกเลิกหมายบังคับคดีและยุติเรื่องให้ชาวบ้านออกพื้นที่ พร้อมขอให้มีการตัดสินใจทางนโยบายเพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

นายสงคราม กล่าวหลับรับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนชาวบ้านบ่อแก้ว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อประธานวิปฝ่ายค้าน เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา