ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จากวิปฝ่ายค้าน


จำนวนผู้ชม: 991    วันที่โพสต์: 16 สิงหาคม 2562 เวลา 11:53 น.
Facebook

16 ส.ค. 62 - ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 กรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตามรัฐธรรมนูญ และการแถลงนโยบายรัฐบาลที่ไม่มีที่มาของงบประมาณ จากวิปฝ่ายค้าน คาด สามารถบรรจุเป็นเรื่องด่วนเข้าที่ประชุมสภาฯ ได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้

      นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ต่อนายกรัฐมนตรี ใน 2 ประเด็น คือ การถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และประเด็นการแสดงแหล่งที่มาของรายได้ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาไม่ชัดเจน จาก นายสุทิน  คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)  และคณะตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านพร้อมระบุว่า การยื่นญัตติครั้งนี้ เนื่องจากพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำดังกล่าวอาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 หรือไม่ และมีความกังวลว่ากรณีนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ดังนั้น ฝ่ายค้านจึงขอใช้สิทธิ๋ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะรัฐบาล

      ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า หลังจากนี้ ตนจะมอบให้เจ้าหน้าที่นำเรื่องส่งต่อให้ นายศุภชัย โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เพื่อพิจารณาความถูกต้องของเอกสาร พร้อมระบุว่า การยื่นเรื่องดังกล่าวตามมาตรา 152  ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เป็นเรื่อง ใหม่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อบังคับการประชุมของสภาฯ ดังนั้น จะอนุโลมตามข้อบังคับเดิม ซึ่งจะดูตามความถูกต้อง  หากถูกต้องก็ดำเนินการบรรจุเป็นเรื่องด่วน ภายในเดือนนี้จะสามารถแจ้งไปยังรัฐบาลและบรรจุเข้าระเบียบวาระได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ข้อบังคับใหม่พิจารณาแล้วเสร็จ และไม่ต้องไปต่อวาระอื่นๆ  เพราะเป็นเรื่องด่วน  พิจารณาแล้วบรรจุได้เลย และหากนายกรัฐมนตรี ไม่มาตอบต้องทำคำชี้แจงเหตุผลกลับมายังสภา ตามมาตรา 150ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ด้วย 

      ด้าน ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า พอใจเหตุผลตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจง และหากพิจารณาได้เร็วก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ครม. ได้ ทั้งนี้จะขอฟังคำชี้แจงของนายกรัฐมนตรีก่อน หากฟังแล้วสมเหตุสมผลจะไม่ดำเนินการใดๆ ต่อ แต่หากเหตุผลฟังไม่ขึ้นจะร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาต่อไป รวมถึงอาจต้องมีการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี

 

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา