คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เดินหน้าวางกรอบแนวทางการทำงาน คาด ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมาเป็นจังหวัดแรก ช่วงต้นเดือนกันยายนนี้


จำนวนผู้ชม: 234    วันที่โพสต์: 19 สิงหาคม 2562 เวลา 11:48 น.
Facebook

19ส.ค. 62 - คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เดินหน้าวางกรอบการลงพื้นที่ เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา คาด ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดแรก ช่วงต้นเดือนกันยายนนี้

          นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารรัฐสภาเกียกกาย ที่มี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมฯว่า ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดกรอบแนวทางในการลงพื้นที่และผู้รับผิดชอบการดำเนินงานแต่ละด้าน ทั้งในเรื่องของแผนงาน งบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การติดตามและรายงานผล โดย พลเอก สิงห์ศึก ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงถึงการลงพื้นที่ว่า ต้องมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและชี้แจงถึงอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงการลงพื้นที่แต่ละครั้งจะต้องไม่กระทบกับการทำงานของส่วนราชการในพื้นที่ ขณะเดียวกันการลงพื้นที่จะมีการไปรับฟังปัญหาต่างๆ ของประชาชน เพื่อนำกลับมาแก้ไข ตามกรอบและอำนาจการทำงานของสมาชิกวุฒิสภา

          นายวัลลภ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมได้แบ่งผู้รับผิดชอบหลักในการลงแต่ละพื้นที่ ซึ่งในแต่ละจังหวัดก็จะมีอดีตรัฐมนตรี และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดที่เคยทำงานเข้าร่วมจัดทำแผนของแต่ละจังหวัด ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้ง เพื่อกำหนดบุคคลที่จะลงพื้นที่ พร้อมย้ำว่า สิ่งสำคัญที่จะเน้นในการลงพื้นที่คือการพบปะพี่น้องประชาชน รวมทั้งดูเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การชี้แจงหน้าที่การทำงานของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งต้องไม่ไปแทรกแซงการทำงานของส่วนราชการในพื้นที่ ทั้งนี้ เบื้องต้นมีการวางกรอบคร่าวๆ ว่า จะลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดแรก ช่วงต้นเดือนกันยายนนี้

 

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา