วิปรัฐบาล เผย ประชุมสภาฯ 21-22 ส.ค.นี้ ตั้งกระทู้ถามทั่วไป 3 เรื่อง พร้อมพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม ส.ส. ต่อถึงเรื่องการแบ่งจำนวนคณะกรรมาธิการ


จำนวนผู้ชม: 267    วันที่โพสต์: 20 สิงหาคม 2562 เวลา 15:32 น.
Facebook

20 ส.ค.62 - วิปรัฐบาล เผย ประชุมสภาฯ 21-22 ส.ค.นี้ ตั้งกระทู้ถามทั่วไป 3 เรื่อง พร้อมพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม ส.ส. ต่อถึงเรื่องการแบ่งจำนวนคณะกรรมาธิการ

    นายนริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) แถลงข่าววาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้ว่า จะมีการประชุม ส.ส.ในวันพุธที่ 21 ส.ค. ตั้งแต่เวลา 13.00 - 21.00 น. และวันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 9.30 – 18.00 น. โดยวาระการประชุมเริ่มต้นด้วยการปรึกษาหารือปัญหาของประชาชนตามข้อบังคับการประชุม ส.ส.พ.ศ.2551 ข้อ 17 แบ่งเป็นสมาชิก ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน ฝ่ายละ 20 คน คนละ 2 นาที คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 80 นาที จากนั้นเป็นการตั้งกระทู้ถามสด โดยสัปดาห์นี้เป็นโควตาของพรรคชาติไทย ส่วนจะเป็นกระทู้เรื่องใดนั้นขึ้นอยู่กับการหารือของพรรคชาติไทย นอกจากนี้ ยังมีการตั้งกระทู้ถามทั่วไป 3 กระทู้ ประกอบด้วย กระทู้ถามเรื่อง ประชาชนถูกฟ้องขับไล่พื้นที่ทำกินบ้านคลองชัน โดยนายจารึก ศรีอ่อน เป็นผู้ตั้งถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,กระทู้ถามเรื่อง การสำรวจเพิ่มเติมเพื่อมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยนายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม เป็นผู้ตั้งถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และกระทู้ถามเรื่อง กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ.2560 โดยนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เป็นผู้ตั้งถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และพิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จากนั้นเป็นการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ ร่างข้อบังคับการประชุม ส.ส. พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยเป็นการพิจารณาข้อ 90 ต่อ เรื่องการแบ่งจำนวนคณะกรรมาธิการ ส่วนวันพฤหัสบดีจะพิจารณาเรื่องที่ค้างจากการประชุม และญัตติอื่นๆ ที่ค้างการพิจารณา

    นอกจากนี้ นายนริศ ยังกล่าวชี้แจงกรณีที่มีสื่อมวลชนรายหนึ่งระบุว่า ในการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม ส.ส. เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มี ส.ส.หลายคนขาดการประชุม ซึ่งรวมถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ด้วยว่า ตามข้อเท็จจริงแล้ว นายจุรินทร์ ได้เข้าประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและได้ร่วมลงมติทั้ง 2 วัน และข่าวดังกล่าวยังระบุอีกว่า ตนเป็นกรรมาธิการเสียงมาก แต่กลับไปโหวตให้กับกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด โดยข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง คือ ตนเป็นกรรมาธิการเสียงมาก และโหวตให้กรรมาธิการเสียงข้างมาก เพียงแต่กรรมาธิการเสียงข้างมากแพ้มติในที่ประชุมสภา โดยมี ส.ส.ฝ่ายค้าน หรือ ส.ส.ส่วนอื่นๆ โหวตให้กับกรรมาธิการเสียงข้างน้อยชนะกรรมาธิการเสียงข้างมาก จึงขอชี้แจงให้สื่อมวลชนและประชาชนให้ทราบข้อเท็จจริงในโอกาสนี้ด้วย

ทีมข่าววิทยุรัฐสภา

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา