รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ AIPA ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25 – 30 ส.ค. นี้ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร


จำนวนผู้ชม: 336    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 11:42 น.
Facebook

22 ส.ค. 62 – รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ AIPA ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25 – 30 ส.ค. นี้ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “นิติบัญญัติร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล เพื่อประชาคมที่ยั่งยืน ” มุ่งขับเคลื่อนอาเซียนให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน

     นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร สมาชิกวุฒิสภา และรองประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศการประชุม แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 40 ซึ่งรัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “นิติบัญญัติร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล เพื่อประชาคมที่ยั่งยืน (Advancing Parliamentary Partnership for Sustainable Community)” ว่า การประชุมใหญ่ AIPAเป็นเวทีในการหารือระหว่างสมาชิกรัฐสภาในการร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้บรรลุเป้าหมาย เพราะสมาชิกรัฐสภา คือ ตัวแทนของประชาชน เพื่อทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ผลักดันกฎหมายอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและภูมิภาค ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นงานใหญ่ที่สุดในรอบ 10 ปี ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติกลับมาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอีกครั้ง ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะใช้โอกาสดังกล่าวในฐานะประธาน AIPA ผลักดันความร่วมมือระหว่าง AIPA และ ASEAN ให้ก้าวหน้าต่อไป ซึ่งความพิเศษอีกอย่างหนึ่งในการประชุมในเวทีระดับอาเซียน คือ การพูดคุยกันในลักษณะอะลุ่มอล่วย หรือ วิธีการแก้ไขปัญหาในรูปแบบ ASEAN Way ที่ทุกฝ่ายจะต้องเห็นพ้องต้องกัน และเคารพวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ซึ่งวิธีดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการประชุมครั้งนี้เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการประชุม AIPA – ASEAN Interface เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่าน ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธาน AIPA ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมไปอย่างกระชับและเรียบร้อย ทำให้ได้รับความชื่นชมจากประเทศสมาชิก และสิ่งสำคัญที่ประธานรัฐสภาให้ความสำคัญมากคือ การจัดงานต้องสมเกียรติ สง่างาม และใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวาระสำคัญคือ ผลักดันให้ AIPA บรรลุข้อเสนอต่างๆ ตามที่ได้หารือกับนายกรัฐมนตรี ในการหารือระหว่างผู้นำสมัชชารัฐสภาอาเซียนและผู้นำอาเซียน ครั้งล่าสุดในการประชุมสุดยอดผู้นำครั้งที่ 34 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษาสิ่งแวดล้อม และการลดช่องว่างการพัฒนาของรัฐสมาชิกอาเซียน การประชุมครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจะได้ผลักดันประเด็นสำคัญให้บรรลุผลสำเร็จ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันเข็มแข็งของไทยในการจัดการประชุมในเวทีระดับประเทศ และใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสถานการณ์การเมืองในประเทศ รวมถึงรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายในภูมิภาค เป็นแกนกลางของความร่วมมือระหว่างประเทศและในด้านสังคมและวัฒนธรรม ยึดมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

    สำหรับพิธีเปิดการประชุมใหญ่AIPA ครั้งที่ 40 จะเริ่มในเวลา 09.00 น. ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานAIPAเป็นประธานการประชุม ในโอกาสนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมในการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นจะเป็นการประชุมเต็มคณะ ครั้งที่ 1 ซึ่งจะมีการแต่งตั้งรองประธานการประชุม การรับรองกำหนดการประชุม หัวข้อการประชุม และการกล่าวถ้อยแถลงโดยหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิก AIPA

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา