มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แล้ว


จำนวนผู้ชม: 786    วันที่โพสต์: 21 สิงหาคม 2562 เวลา 12:21 น.
Facebook

21 ส.ค. 62 - มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

วันนี้(21 ส.ค. 62) เมื่อเวลา 11. 09  น.สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญพระบรมมาราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมายังห้องประชุมริมแม่น้ำเจ้าพระยา รัฐสภา เกียกกาย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ณ ห้องประชุมริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมายเลข 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภาเกียกกาย สำหรับบรรยากาศภายในพิธี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) คณะผู้บริหาร และข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

โดยภายหลังเสร็จพิธี นายสมพงษ์ กล่าวว่า ตนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และพร้อมทำหน้าที่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านให้ดีที่สุดเพื่อชาติบ้านเมือง ในการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ส่วนกระแสข่าวที่ว่า พรรคเศรษฐกิจใหม่จะไปร่วมรัฐบาลนั้น ตนมั่นใจว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่จะยังทำหน้าที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเหมือนเดิม ขณะที่การเปิดอภิปรายทั่วไปนายกรัฐมนตรี ที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ระบุว่าได้อนุญาตให้บรรจุเป็นเรื่องด่วนแล้วนั้น ตนขอความร่วมมือให้รัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบบริหารบ้านเมือง จัดสรรเวลามาชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากฝ่ายค้านด้วย พร้อมยืนยัน ตนจะปกป้องประโยชน์ของฝ่ายค้านและผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา