หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ไม่เชื่อ ส.ส.ฝ่ายค้านย้ายสนับสนุนฝ่ายรัฐบาล


จำนวนผู้ชม: 303    วันที่โพสต์: 21 สิงหาคม 2562 เวลา 12:10 น.
Facebook

21 ส.ค. 62 -หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ย้ำ พรรคร่วมฝ่ายค้าน ต้องทำงานร่วมกัน พร้อมระบุ ไม่เชื่อ ส.ส.ฝ่ายค้านย้ายสนับสนุนฝ่ายรัฐบาล

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน กล่าวถึงบทบาทหน้าที่หลังจากเข้าร่วมในพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ว่าได้หารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน และย้ำว่า ฝ่ายค้านไม่ได้หมายถึงแค่พรรคเพื่อไทย แต่หมายถึงทุกพรรคที่ร่วมกันเป็นฝ่ายค้าน ต้องทำงานร่วมกัน โดยหลังจากนี้จะออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม หลังจากที่มีการแต่งตั้งในเบื้องต้นแล้ว 4 ตำแหน่ง คือ ที่ปรึกษา เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และโฆษกประจำตัวผู้นำฝ่ายค้าน

ต่อข้อถามถึงความคืบหน้าหลังจากยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ต่อนายกรัฐมนตรี กรณีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบ นายสมพงษ์ กล่าวว่า ต้องรอกระบวนการของสภาผู้แทนราษฏร ส่วนผู้ที่ถูกยื่นญัตติ ต้องเดินทางมาสภาหรือไม่ เป็นหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องดำเนินการ ขณะที่ประเด็นการยื่นญัตติขอศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ทุกพรรคกำลังดำเนินการและเป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคว่าจะยื่นขอแก้ไขทั้งฉบับหรือแก้ไขรายมาตรา

นายสมพงษ์ กล่าวถึงกระแสข่าว ส.ส.ฝ่ายค้าน บางส่วนอาจย้ายไปสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลว่า ทราบข่าวแต่ส่วนตัวไม่เชื่อ เพราะพรรคร่วมฝ่ายค้านอยู่กันด้วยดีและมีความเข้าใจกัน และก็รู้ว่าการย้ายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ผลเสียอยู่ที่การย้ายของตัวเอง และไม่มีอะไรดีขึ้น พร้อมกำชับพรรคร่วมว่า การทำงานต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งทุกคนเข้าใจดีและรับทราบ อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะต้องติดตามการทำงานของรัฐบาลว่าเหมือนที่ผ่านมา 5 ปีหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นต้องมองหนทางที่จะเปิดอภิปรายต่อไป

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา